Công văn số 2341/SYT-NVY ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế v/v hướng dẫn quản lý, kiểm soát người đến,về tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Xem chi tiết: Tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Trọng

Nguồn tin: Ban Giám hiệu