Công văn số 3359/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thái Bình v/v tăng cường các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19

Xem chi tiết: Tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Trọng

Nguồn tin: Ban Giám hiệu