Danh sách dự kiến Công nhận tốt nghiệp CĐ Điều dưỡng K12

Cao đẳng Điều dưỡng K12
- Sinh viên có ý kiến và nhu cầu học cải thiện điểm gửi đơn về phòng quản lý đào tạo đến hết ngày 11/8/2022
Lưu ý: 
- Các Sinh viên kiểm tra lại thông tin Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh chuẩn lần cuối để in bằng tốt nghiệp
Xem chi tiết tại đây