Thông báo Chương trình chúc mừng Sinh nhật cho viên chức lao động tháng 1+2/2019

Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Chương trình chúc mừng Sinh nhật cho Cán bộ CNVC lao động trong tháng 1+2 năm 2019 gồm 08 đồng chí 
(có danh sách kèm theo)
Thời gian: 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2019 (thứ 6)
Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 1

                   DANH SÁCH SINH NHẬT THÁNG 1 + 2/2019


Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Tổ công đoàn
1 Vũ Ngọc Thi 05/01/1963 Phòng TCHC-TH
2 Nguyễn Thanh Sơn 08/01/1977 Phòng QLĐT
3 Lê Văn Dũng 29/01/1980 Phòng Thanh tra KT&KĐCL
4 Phạm Hồng Nhung 15/01/1990 Khoa Lâm sàng
5 Bùi Thị Lệ Quyên 24/01/1992 Khoa Dược
6 Trần Thị Ngọc Anh 06/01/1994 Phòng QLĐT
7 Tạ Thị Ngọc 07/02/1987 Khoa Lâm sàng
8 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 02/02/1989 Khoa YHCS

Nguồn tin: Phòng tổ chức Hành chính HC