Ngày 16/8/2023 có điểm Dược lý của CĐ Xét nghiệm y học K9