03:51 ICT Thứ năm, 29/06/2017

Trang chủ » Văn bản

Tên / Số / ký hiệu : 29/KH-CĐYT
Về việc / trích yếu

Phối hợp hướng dẫn và quản lý HSSV thực tập,thực tế tốt nghiệp tại cộng đồng năm 2017

Ngày ban hành 22/05/2017
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt TS. Phạm Quang Hòa
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường CĐ Y tế Thái Bình
Tải về máy Đã xem : 1778 | Đã tải: 11
Nội dung chi tiết
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức cho HS các đối tượng: Y Sỹ K46 và Trung cấp Điều dưỡng K47đi thực tế cộng đồng  tại trạm y tế xã, phường trong tỉnh, trước khi thi tốt nghiệp.
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình kính đề nghị các trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp cùng nhà trường, chọn lựa các trạm y tế đạt chuẩn, quản lý và giám sát HS thực tế tốt nghiệp để đạt chất lượng cao.
I.  Mục tiêu và nội dung của đợt thực tế
1. Y sỹ Đa khoa  K46 (102 Học sinh)
1.1. Mục tiêu  TTTN
-     Học sinh làm quen về tổ chức và điều kiện sống của cộng đồng; tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng qua điều tra, phỏng vấn, thăm hộ gia đình; phân tích, giải thích kết quả, tìm ra vấn đề sức khoẻ của cộng đồng; Kết thúc đợt thực tập viết báo cáo kết quả TTTN tại cộng đồng.
- Học sinh có khả năng xác định vấn đề sức khoẻ, tư vấn giáo dục sức khoẻ, lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.
- Mô tả và phân tích được chức năng vai trò của người y sỹ; thăm khám, chẩn đoán, điều trị/xử trí một số bệnh, cấp cứu thông thường; rèn luyện kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ.
- Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng, vận động thực hiện vệ sinh, phòng bệnh, phòng chống dịch
1.2.Nội dung TTTN
STT Nội dung thực tập Chỉ tiêu tay nghề
1 Thực hành kỹ năng tay nghề thăm khám, chẩn đoán bệnh 8 lần
2 Thăm khám chẩn đoán điều trị các bệnh thông thường 4 lần
3 Ghi chép sổ sách. 8 lần
4 Thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ theo kế hoạch Mỗi  HS có 1 bản kế hoạch về TT – GDSK.
5 Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà đến khám chữa bệnh tại trạm Y tế. 4 lần
1.3. Thời gian: 04 tuần từ 19/6/2017 -14/7/2017
2.      Điều dưỡng trung cấp K47 (24 Học sinh)
2.1. Mục tiêu TTTN
- Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của trạm y tế cơ sở và chức trách nhiệm vụ của nhân viên trạm y tế.
- Học sinh áp dụng được qui trình điều dưỡng cộng đồng để lập kế hoạch chăm sóc cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, giúp học sinh thực hiện chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng, ghi chép và quản lý hồ sơ sức khỏe tại trạm y tế.
- Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng.
2.2. Nội dung TTTN
STT Nội dung thực tập Chỉ tiêu tay nghề
1 Thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ theo kế hoạch Mỗi  HS có 1 bản kế hoạch về TT – GDSK.
2 Làm các kỹ thuật ĐD cơ bản tại trạm TYT 4 lần
3 Tham gia các chương trình Y tế tại địa phương. 2 lần
4 Ghi chép bệnh án hồ sơ sức khoẻ và biểu mẫu, sổ sách tại trạm Y tế. 2 lần
5 Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà đến khám chữa bệnh tại trạm Y tế. 2 lần
2.3. Thời gian: 02 tuần từ 03/7/2017-14/7/2017
II.               Phân bố HS và cán bộ giám sát của trường
Địa điểm YSK46
AB
ĐDK47
 
Số TYT Giáo viên
Vũ Thư 9 2 2 Bs Việt
Thành phố 9 2 2 Bs Tạ Ngọc
Kiến Xương 9 2 2 Bs Thuỵ
Đông Hưng 9 2 2 Bs Vinh
Nam Tiền hải 9 2 2 Cn Thiết
Tiền Hải 9 2 2 Bs Trần Tuấn
Thái Thuỵ 8 2 2 Ths Dương
Thái Ninh 8 2 2 Bs Hiển
Quỳnh Côi 8 2 2 Ths Nết
Phụ Dực 8 2 2 Cn Nhạn
Hưng Hà 8 2 2 Bs Sơn
Hưng Nhân 8 2 2  BS Tô Nga
Tổng 102 24 24  
 IV. Phối hợp giữa trường CĐYT với  Trung tâm Y tế
1.                                                 Trường Cao đẳng y tế Thái bình có trách nhiệm:
- Phân công học sinh, sinh viên theo các nhóm thực tập.
- Phòng đào tạo xây dựng kế hoạch tổng quát cho đợt thực tập
- Bộ môn YTCC xây dựng kế hoạch thực tập cộng đồng chi tiết  và hướng dẫn viết báo cáo thực tế cho HSSV các đối tượng theo mục tiêu và nội dung đào tạo nộp phòng QLĐT trước ngày 09/6/2017
- Giảng  viên giám sát liên hệ với cơ sở thực tập về nội dung hình thức quản lý HSSV trong đợt thực tế tốt nghiệp theo kế hoạch chi tiết kèm theo.
-  Mỗi tuần giảng viên thực hiện giám sát 1 lần
- Thanh toán trực tiếp cho TTYT và trạm y tế có HSSV thực tế tốt nghiệp.
2.      Trung tâm Y tế Thành phố, huyện.
-    Tiếp nhận và phân công quản lý HSSV thực tế TN theo kế hoạch, nội dung của       Trường Cao đẳng y tế.
-    Chọn xã là địa điểm cho HSSV thực tế (có đội ngũ cán bộ y tế tốt, nhiệt tình, có  trách nhiệm với công tác đào tạo, có cơ sở vật chất tốt) theo từng đối tượng đào tạo. Trung bình từ 5-6 HS/ TYT
-    Phân công cán bộ chỉ đạo, kiểm tra và giao nhiệm vụ trực tiếp cho các trạm y tế có HSSV thực tập.
-    Quản lý HSSV một cách toàn diện về tinh thần, thái độ, xác nhận ngày, giờ công, chất lượng chuyên môn của HSSV trong suốt thời gian thực tập, thực tế.
3.     Kết thúc đợt thực tập:
-    Kết thúc đợt thực tập HSSV phải hoàn thành nội dung của đợt thực tập (Nếu thiếu sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp)
-    Giảng viên giám sát cùng với các trung tâm Y tế dự phòng chỉ đạo các nhóm học sinh, sinh viên tổng kết đánh giá kết quả đợt thực tập tại các trạm y tế. Kết quả thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật của học sinh, sinh viên.
-    Giảng viên được phân công tổng hợp và nộp  báo cáo,  kết quả học tập của HSSV trong đợt thực tập thực tế về  Bộ môn  YTCC: -Ths Bùi Hoa
V/ Dự kiến kinh phí cho đợt thực tế tốt nghiệp
1.      Kinh phí bồi dưỡng quản lý học sinh, sinh viên:
                             8 TT Y tế Huyện, TP     X   1.000.000  = 8.000.000đ
                             24  TYT Xã, phường     X     500.000  = 12.000.000đ
Tổng số tiền dự kiến chi : 20.000.000 đồng( Hai mươi  triệu  đồng chẵn)
 
2.      Kinh phí chi cho cán bộ trường đi giám sát (công tác phí, xăng xe)
Mỗi giảng viên đi công tác huyện được tính theo định mức chi tiêu nội bộ của trường.
    Trường Cao đẳng Y tế Thái bình kính mong được sự giúp đỡ, phối hợp quản lý HSSV của các trung tâm Y tế huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường trong công tác đào tạo của Nhà trường.
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- Phòng KH, TC CB Sở Y tế;
- Các trung tâm Y tế huyện, TP;
- BGH, Phòng KHTV, TCHC trường;
- Phòng CTCTHSSV;
- Bộ môn YTCC;
- Các giáo viên giám sát;
- Lưu: VT, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
TS. Phạm Quang Hoà

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 48: Từ 26/06 đến 02/07/2017
Sáng thứ 2:
Chấm khóa luận tốt nghiệp
(theo KH riêng)
Chiều thứ 2:
14h00: Tiếp đoàn Tổng cục dạy nghề: Kiểm tra công tác giảng dạy môn ANQP
- Thành phần: đ/c Sơn -PHT, đ/c Hà -QLĐT, đ/c Kiên -TCHC
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3
Sáng thứ 3:
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
8h00: Dự HN học tập NQ TW lần thứ 5 khóa XII
- Thành phần: BGH; đ/c Len -Trưởng BM Ctri
- Địa điểm: Trung tâm HN tỉnh
Chiều thứ 5:

Sáng thứ 6:
7h30: Dự HN báo cáo viên
- Thành phần: đ/c Sơn -PHT; đ/c Len
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Chiều thứ 7:
Chuyển thời gian Hội thảo Xây dựng KH thực hiện dự án HPET hợp phần 1 (từ 02/7 đến 04/7/2017)
- Thành phần: đ/c Sơn -PHT, đ/c Hà -Trưởng QLĐT, đ/c Thưởng -Trưởng KHTC
- Địa điểm: Đà Nẵng
Chủ nhật:

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 1189

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 205395

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8070181