05:22 ICT Thứ sáu, 22/03/2019

Trang chủ » Văn bản

Tên / Số / ký hiệu : 18/KH-CĐYT
Về việc / trích yếu

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp CĐ Điều dưỡng VHVL K2A,B và Trung cấp Dược VB2K4

Ngày ban hành 05/06/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Phòng Quản lý đào tạo - NCKH
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt TS. Phạm Quang Hòa
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường CĐ Y tế Thái Bình
Tải về máy Đã xem : 740 | Đã tải: 16
Nội dung chi tiết
UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
---------------------
Số :  18 /KH-CĐYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                      Thái Bình, ngày 05  tháng 03  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP
Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VHVL K2;
Trung cấp Dược VB2 K4
 
  1. KẾ HOẠCH ÔN THI
I- CĐ Điều dưỡng liên thông VHVL K2
1. Thời gian:    - Ôn thi 12/3/2018 đến 27/03/2018 ( 03 tuần)
    - Thi TH ngày 31/3/2018 (Thứ bảy)
                       - Thi LT ngày 01/4/2018( Chủ nhật)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Thi 03 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài: 180 phút
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong bộ câu hỏi do Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng đã công bố.
+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: ( 10 điểm) trong đó:
  • Đánh giá năng lực thực hành trên người bệnh (7.0 điểm): Tác phong, trang phục, khả năng tư duy nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, thực hiện một  kỹ thuật chăm sóc và đánh giá kỹ năng giao tiếp, tư vấn GDSK cho người bệnh tại Bệnh viện
  • Đánh giá khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp, ra quyết định  qua bản lập KHCS người bệnh, tại trường (3.0 điểm).
+ Môn thi lý luận chính trị( yêu cầu đạt trên 5 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài : 180 phút
- Nội dung ôn thi: Những kiến thức thuộc học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo ngành cao đẳng Điều dưỡng.
II- Trung cấp Dược VB2 K4
1. Thời gian:    - Ôn thi 12/3/2018 đến 27/03/2018 ( 03 tuần)
    - Thi TH ngày 31/3/2018 (Thứ bảy)
                       - Thi LT ngày 01/4/2018( Chủ nhật)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Thi 02 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thời gian làm bài: 150 phút.
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong bộ câu hỏi do Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng đã công bố.
+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: (10 điểm)
- Thực hiện 01 kỹ thuật trong các kỹ thuật Thực hành Bào chế, Hóa dược, Dược liệu tại phòng thực hành khoa Dược nhà trường.
B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP
1. Thành lập hội đồng thi tốt nghiệp, các ban giúp việc và các tiểu ban.
2. Hội đồng thi Tốt nghiệp duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
          - Chuẩn bị: Giáo viên chủ nhiệm lớp và Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, phòng Quản lý đào tạo.
- Hoàn thành trước ngày 27 tháng 03 năm 2018.
3. Chuẩn bị nội dung cho thi lý thuyết và thi thực hành
          - Chuẩn bị: Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng.
- Nội dung lý thuyết hoàn thành trước ngày 27 tháng 03 năm 2018.
- Nội dung thực hành hoàn thành trước ngày 27 tháng 03 năm 2018.
4. Chuẩn bị phương tiện cho sinh viên, học sinh thi thực hành
          - Chuẩn bị:
          + Khoa Lâm sàng.
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 27 tháng 03 năm 2018.
5. Chuẩn bị phòng thi, các phương tiện phục vụ cho kỳ thi
          + Chuẩn bị: Phòng Tổ chức- hành chính- tổng hợp.
+ Thời gian hoàn thành: trước ngày 29 tháng 03 năm 2018.
 
C. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THI TỐT NGHIỆP

Ngày

 
Buổi
 
Nội dung Thành phần Địa điểm
24/03
2018
Thứ 7
Sáng - 8h00: Xét Sinh viên đủ điều kiện dự thi TN
 
- Chủ tịch HĐ
- Phòng Quản lý ĐT
- Phòng CTHSSV.
- Phòng họp
24/03
2018
Thứ 7
Chiều - 15h00:  SV lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VHVL K2, TC Dược VB2K4 nghe phổ biến Quy chế, bốc thăm khoa thi. - Ban thư ký - Phòng E3.1; E3.2; E4.1; E4.2
30/03
2018
Thứ 6
Chiều - 15h00: Họp  hội đồng thi TN mở rộng.
-16h00: Thống nhất quy trình chấm thi thực hành các đối tượng
 
- Thành viên Hội đồng
- Các ban thư ký, coi thi, chấm thi, hậu cần  kỳ thi
- Ban giám hiệu, Trưởng các bộ phận
- Phòng họp T3
 
- 15h00:
+ Làm đề LT,CT
+ Dán danh sách phòng thi
+ Niêm phong phòng thi
- Ban đề
- Ban Thư ký
 
 
 
 
 
 
- Phòng họp T2
- Các phòng thi
 
 
 
31/03
2018
Thứ 7
 
Sáng
 
Thi Thực hành
- 7h-10h30: Thi Thực hành, lập Kế hoạch chăm sóc trên người bệnh tại các khoa lâm sàng BV đa khoa.
-10h30-11h: Ban thư kí nhận bài thi tại hội trường khoa Nội A-BVĐK
 
 
 
Tổng số 100 SV thi tại 08 khoa BV đa khoa tỉnh
1. Ngoại Tổng hợp
2. Ngoại Ung bướu
3. Ngoại CTCH- Bỏng
4. Nội Thận Cơ Xương Khớp
5. Nội Tim mạch
6. Nội Tiêu hóa
7. Nội Thần kinh
8. Nhi Tiêu hóa
  Thi Thực hành TC Dược VB2K4
-7h00-10h30: Thi thực hành tại các Phòng Thực hành Dược
-10h30-11h00: Ban thư ký nhận tổng  hợp  điểm tại phòng Quản lý đào tạo.
Tổng số 28 HS
Chia 3 bàn
  • Dược liệu
  • Bào chế
      - Hóa dược
- 03 Phòng thực hành Dược
  Chiều
 
Hỏi thi Lập kế hoạch chăm sóc
-13h30-16h30: Thi vấn đáp bệnh án tại trường.
-16h30-17h00: Ban thư kí nhận tổng hợp điểm tại phòng Quản lí đào tạo.
 
 
08 bàn tại các phòng  thực  hành điều dưỡng trường.
 
 
6 phòng THĐD chia 8 bàn
 
01/4
2018
Chủ nhật
 
Sáng
 
Thi Chính trị  
 
 
 
 
 
Ban coi thi và thí sinh lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VHVL K2; TC Dược VB2K4
 
 
 
- Phòng E3.1; E3.2; E4.1; E4.2
 
 
 
 
 

- Phòng E3.1; E3.2; E4.1; E4.2
-7h00: họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 7h30- 11h00: tổ chức thi CT theo hiệu lệnh
Chiều
 
Thi Lý thuyết chuyên môn
 

- 13h00 họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 13h30- 17h00 tổ chức thi LTCM theo hiệu lệnh
02/04
2018
Thứ 2
S-C
 
- Làm phách các đối tượng
- Làm đáp án chấm LT-CT
- Ban Thư ký
- Ban đề
- Trường Cao đẳng y tế Thái Bình
03/4
 2018 Thứ 3
S-C - Chấm môn Chính trị
- Chấm Lý thuyết chuyên môn.
Ban chấm - Phòng họp T3
04/4
2018 Thứ 4
S-C
 
Tổng hợp điểm Chấm thi CT-LTCM Ban TK  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/4     2018
Thứ 7
C -14h00: Họp hội đồng
-16h00: Công bố kết quả
 
- Thành viên Hội đồng
- Ban thư ký
26/4
2018
S-C Cấp giấy chứng nhận TN  
 
 
 
Phòng QLĐT
 
Nơi nhận:
- Phòng GDCN sở GD-ĐT;
- BGH, các phòng, khoa;
- Lưu: ĐT,VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
                           (đã ký)
 
TS. Phạm Quang Hoà
 
 

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 34: Từ 18/03 đến 24/03/2019
Sáng thứ 2:
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:

Chiều thứ 3:
13h30: Làm việc với Hiệp hội DN Sakura Nhật bản
- Thành phần: BGH, G.Hà, CN Thu, Ths. Hoàng
- Địa điểm: Phòng họp GB
15h : Tập huấn phần mềm tại Phòng khám đa khoa
 TP :  Bác sỹ, Điều dưỡng làm việc tại Phòng khám, BM điều dưỡng
 Địa điểm : Phòng khám đa khoa
Sáng thứ 4:
8h00: Làm việc với Khoa YHCS
- Thành phần: BGH, Ths. Kiên, CN Thưởng, Ths. Lê Dũng, Ths. G.Hà, Khoa YHCS
- Địa điểm: Phòng họp GB
Chiều thứ 4:
13h30: Giao ban ĐUK
- Thành phần: Đ/c Dung - BTĐU
- Địa điểm: Trường ĐH Y Dược
Sáng thứ 5:
8h00: HN Tổng kết thi đua năm 2018
- Thành phần: Đ/c HT, Đ/c Kiên
- Địa điểm: TT Hội nghị
Chiều thứ 5:
14h00: Làm việc với Khoa Dược
- Thành phần: BGH, Ths. Kiên, CN Thưởng, Ths. G.Hà, khoa Dược
- Địa điểm: Phòng họp GB
Sáng thứ 6:
7h15: Hội nghị cán bộ ĐUK
- Thành phần: Đ/c BTĐU
- Địa điểm: Sở Nội vụ

7h30: Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2019
- Thành phần: Đ/c Trọng - PHT, Đ/c Len
- Địa điểm: TT Thông tin công tác TG

8h00: Lễ Tổng kết, chia tay SV du học Nhật Bản
- Thành phần: BGH, Trưởng, phó các khoa, phòng, bộ môn
- Địa điểm: Hội trường lớn
Chiều thứ 6:
17h.00 Giao hữu bóng đá: Đội tuyển Cán bộ giáo viên Vs Đội Tuyển Học sinh - Sinh viên CDD
- Địa điểm: sân nhà E
- Thành phần: Đội tuyển thi đấu, Mời toàn thể CBNV nhà trường, Học sinh - Sinh viên toàn trường.
Sáng thứ 7:
Trực lãnh đạo T7: Đ/c Sơn - PHT
8h00: Tập huấn Phương pháp NCKH
- Thành phần: GV hướng dẫn và SV đăng ký làm khóa luận TN
- Địa điểm: Hội trường lớn
Chiều thứ 7:
Chủ nhật: Trực ngày CN: Phòng Tổ chức HC + Phòng Thanh tra KT

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 74

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 70


Hôm nayHôm nay : 4533

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 163284

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11664248