09:15 ICT Thứ năm, 07/07/2022

Trang chủ » Lịch công tác

Lịch làm việc tuần:

BGH

Từ ngày 04.07.2022 đến ngày 10.07.2022


Sáng Chiều
Thứ 2
Thứ 3 8:00 Họp trực tuyến với BCĐ Quốc gia PC dịch Covid
- Thành phần: Đ/c Dung
- Địa điểm: Phòng họp 2.4 UB tỉnh
13:30 Họp Đảng bộ mở rộng
- Thành phần: Toàn bộ đảng viên và viên chức, người lao động
- Địa điểm: Hội trường tấng 1 (cạnh thư viện)

15:00 Họp trực tuyến với Ngân hàng Tái thiết Đức KfW (Đ/c Dung)
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 Hội thảo tham vấn XD Đề án năng tầm Kỹ năng lao động VN (8-9/6)
- Thành phần: Đ/c Dung
- Địa điểm: Quảng Ninh
Thứ 7
Chủ nhật