12:04 ICT Thứ năm, 13/06/2024

Trang chủ » Lịch công tác

Lịch làm việc tuần:

BGH

Từ ngày 10.06.2024 đến ngày 16.06.2024


Sáng Chiều
Thứ 2 08h00: Họp giao ban BGH
- Thành phần: BGH, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Đào tạo
- Địa điểm: Phòng họp 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 08h30: Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương
- Thành phần: BGH, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Đào tạo
- Địa điểm: Phòng họp 2
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật