08:37 ICT Thứ hai, 21/01/2019

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên
 

Liên kết website

Trang chủ » Tin Tức » Thông tin về trường » Cơ cấu tổ chức

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Thứ tư - 10/11/2010 15:50
    Facebook Twitter Google+
Được thành lập từ tháng 9/2008, Phòng Công tác HSSV đã đi vào hoạt động hiệu quả, các quy trình quản lý học sinh nội ngoại trú, theo dõi và đánh giá rèn luyện, quy chế và tổ chức hoạt động ban cán sự lớp, tổ chức sinh hoạt ngoại khoá, đối thoại với Hiệu trưởng, quản lý ký túc xá được duy trì thường xuyên và đi vào nề nếp.

Trưởng phòng:
Cử nhân Phạm Anh Tuấn
Bí thư Đoàn trường

 
 
Cán bộ của Phòng
- CN Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng, Bí thư Đoàn trường
- CN Nguyễn Công Phát
- Đ/c Vũ Thị Hà
- CN Vũ Trung Dũng

 
E.mail:            hssvcye@gmail.com
Điện thoại:      (036)-3830445
Hotline:           0915.666.386
 
 Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

 
 
Một buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên

Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Công tác HSSV

1. Chức năng:
   Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chế độ sinh hoạt, học tập, rèn luyện và các hoạt động xã hội của HS-SV; thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với HS-SV theo quy chế hiện hành. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của HS-SV; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.
2. Nhiệm vụ
2.1. Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên
   - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của  Nhà nước tới học sinh, sinh viên; Tổ chức và theo dõi các đợt sinh hoạt chính trị, tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, cuối khoá và đầu năm học cho học sinh, sinh viên toàn trường; phối hợp tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, Lễ mít tinh, các sự kiện chính trị.
   - Tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường sư phạm, văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
   - Phối hợp khai thác, cung cấp thông tin lên website của trường. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, đưa tin về hoạt động của trường. Chỉ đạo nội dung tuyên truyền trên phương tiện bảng tin, loa phát thanh giúp học sinh, sinh viên kịp thời nắm bắt được những chủ trương, thông tin cần thiết, thông báo của Trường, tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế.
   -  Tổ chức Lễ chào cờ, các cuộc họp giao ban hàng tháng nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch của nhà trường trong tháng; thông báo, triển khai tới học sinh, sinh viên kế hoạch học tập, rèn luyện các nội dung liên quan đến. học sinh, sinh viên trong tháng tiếp theo. 
   - Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ và học sinh, sinh viên, tiếp nhận và xem xét mọi đơn từ, khiếu nại liên quan đến học sinh, sinh viên; tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng có biện pháp làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Định kỳ tổng hợp tình hình công tác chính trị, tư tưởng báo cáo Hiệu trưởng và các cơ quan chức năng.
   - Thực hiện công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.
   - Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện, giáo dục đạo đức, lối sống SV, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, giáo dục truyền thống nhà trường, tổ chức giao lưu VHVN, TDTT giữa các đơn vị trong và ngoài trường…
2.2. Công tác quản lý HSSV, bảo đảm quyền lợi, chế độ chính sách cho HSSV
   - Tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá công tác quản lý học sinh, sinh viên của trường bảo đảm đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ cho HSSV theo quy định của Nhà nước.
   - Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập trường, xác nhận đơn xin ở Ký túc xá cho đối tượng HS-SV thuộc diện chính sách xã hội; tổ chức cho học sinh, sinh viên ngoại trú đăng ký địa chỉ tạm trú ngoài trường với công an phường, xã. Ổn định tổ chức lớp, chỉ định bầu ban cán sự lớp trình Hiệu trưởng công nhận.
   - Lập và quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên theo lớp (hồ sơ, lý lịch và phần mềm quản lý học sinh, sinh viên); thường xuyên cập nhật bổ sung hồ sơ của HS-SV trong suốt khoá học; lưu trữ hồ sơ HS-SV và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.
   - Tổ chức biên soạn, điều chỉnh bổ sung và ban hành cuốn sổ tay Học sinh - sinh viên đầu mỗi năm học; hướng dẫn HSSV thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường.
   - Cấp phát và quản lý việc sử dụng thẻ học sinh, sinh viên; tổ chức cung cấp  đồng phục y tế, đồng phục thể thao, liên hệ trang bị bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể hàng năm cho học sinh, sinh viên...
   - Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và địa phương; Tập hợp ý kiến phản ánh của HS-SV; Trả lời và giải quyết khiếu nại về các mặt liên quan tới học tập và sinh hoạt nói chung. Định kỳ tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Hiệu trưởng với HS-SV để kịp thời giải đáp những ý kiến đóng góp, xây dựng của học sinh, sinh viên, đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của học sinh, sinh viên. Phối hợp với phòng Thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng tổ chức lấy phiếu đánh giá của học sinh, sinh viên đối với giảng viên, giáo viên.
   - Phối hợp với các khoa, phòng chức năng, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành quản lý, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nề nếp, nội quy học tập, sinh hoạt và tham gia các hoạt động phong trào trong nhà trường của học sinh, sinh viên. Đề xuất các tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên; tham gia xét tiêu chuẩn thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp; Đề xuất khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân HSSV.
   - Phối hợp với công an, chính quyền địa phương, Ban quản lý KTX thành phố và gia đình, quản lý học sinh, sinh viên nơi cư trú theo quy định, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; đề nghị công an, chính quyền địa phương nhận xét đối với từng học sinh, sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ, năm học làm cơ sở để đánh giá kết quả rèn luyện của HS-SV. Phối hợp xử lý những vụ việc liên quan đến sinh viên nội, ngoại trú.
   - Giới thiệu những học sinh, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt đề  nghị nhà trường, các tổ chức, cơ quan xét cấp các loại học bổng, xét chuyển đổi hệ ngân sách; xác nhận học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội và miễn/giảm học phí theo các quy định hiện hành. Đề nghị trợ cấp với các trường hợp HS-SV gặp khó khăn đột xuất.
   - Đề xuất quyền lợi, chế độ ưu đãi cho bộ máy ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong học kỳ, năm học.
   - Xem xét lý do, cấp giấy phép cho học sinh, sinh viên nghỉ học dưới 01 ngày; phối hợp với các Khoa, bộ môn và giáo viên, giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học, tại các cơ sở thực tập, thực tế.
   - Thống kê khen thưởng, kỷ luật của HSSV trong tháng, lập hồ sơ, danh sách đề nghị, tư vấn, báo cáo cho Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. soạn thảo các quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên trình Hiệu trưởng ký.
   - Giải quyết các thủ tục cho học sinh, sinh viên vay tiền từ quỹ tín dụng đào tạo. Theo dõi quá trình thực hiện cam kết của học sinh, sinh viên với ngân hàng.
   - Triển khai, theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết của HSSV về vấn đề chấp hành Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường, của địa phương, đặc biệt vào những dịp nghỉ lễ, Tết.
   - Phối hợp tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp và các hoạt động truyền thông, quảng bá đầu vào, đầu ra … cho học sinh, sinh viên. Tăng cường mối quan hệ với cựu học sinh, sinh viên để có thêm nguồn thông tin cần thiết nhằm đánh giá sản phẩm đào tạo của Nhà trường; là đầu mối tập hợp các thông tin liên quan đến tuyển dụng để thông báo, tư vấn, hỗ trợ việc làm cho các đối tượng người học đã tốt nghiệp.
   - Thực hiện công tác Giáo viên chủ nhiệm theo quy định hiện hành.
2.3. Công tác Y tế, sức khỏe, vệ sinh môi trường
   - Tổ chức khám sức khỏe đầu năm học và định kỳ cho HSSV và cán bộ, giáo viên Nhà trường; kịp thời báo cáo và có đề xuất những biện pháp cải thiện điều kiện sức khỏe và điều kiện làm việc, sinh hoạt của HS-SV, cán bộ viên chức nhà trường với Ban Giám hiệu; kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động vệ sinh môi trường, ngoại cảnh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực dịch vụ ăn uống trong Trường.
   - Giải quyết, xử trí các trường hợp học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức ốm đau, tai nạn, rủi ro (sơ, cấp cứu tại chỗ trong các trường hợp khẩn cấp tùy theo khả năng và giải quyết các thủ tục chuyển viện lên tuyến trên).
   - Thực hiện công tác bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV; phối hợp cùng các tổ chức bảo hiểm giải quyết các chế độ cho HSSV trong các trường hợp ốm đau, tai nạn.
2.4. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, sáng kiến cải tiến
   - Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến thuộc lĩnh vực công tác HSSV.
   - Nghiên cứu ứng dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo theo niên chế, theo tín chỉ, sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng trong lĩnh vực quản lý học sinh, sinh viên.
   - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nắm bắt thông tin, liên lạc với các đối tượng học sinh, sinh viên đã ra trường, kết hợp với các đơn vị tuyển dụng lao động tư vấn việc làm.
   - Tổ chức các buổi sinh hoạt, tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực, vai trò cán bộ nhân viên trong phòng, đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm, năng lực quản lý, điều hành cho Ban Cán sự các lớp.
2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

 

Nguồn tin: Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 105 trong 21 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 26: Từ 21/01 đến 27/01/2019
Sáng thứ 2:
Đ/c HT đi công tác Hà Nội
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
8h00: Họp Đảng ủy
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
9h00: Làm việc với Tổ chức PC Lao và Bệnh phổi TG
- Thành phần: Đ/c Dung - HT
- Địa điểm: UBND tỉnh
10h00: Làm việc với Tổ chức PC Lao và Bệnh phổi TG
- Thành phần: BGH, Bộ môn YTCC, Ths. Giang Hà, Ths. Kiên
- Địa điểm: Phòng GB tầng 2 
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
7h00: Tổng kết công tác năm 2018, triển khai NV năm 2019- HNVCLĐ
- Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động
- Địa điểm: Hội trường lớn.
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 2164

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80428

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11265877