13:15 ICT Thứ năm, 21/02/2019

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên
 

Liên kết website

Trang chủ » Tin Tức » Hoạt động Đoàn - Công đoàn » Hoạt động Đoàn thanh niên

Tiêu chí rèn luyện, phấn đấu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện"

Thứ năm - 08/01/2015 09:53
    Facebook Twitter Google+
Tiêu chí rèn luyện, phấn đấu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện"

Tiêu chí rèn luyện, phấn đấu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện"

Tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, "Học sinh 3 rèn luyện
1. Xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”:
1.1. Đạo đức tốt
*Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm Pháp luật và các Quy chế, Nội quy của trường, lớp, Quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
- Có lối sống Văn hóa, Văn minh.
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với những trường đặc thù không theo Quy định của Bộ Giáo dục và  Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi đạt loại Giỏi.
* Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu
- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các Cuộc thi liên quan đến công tác Tư tưởng Văn hóa có Chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.
- Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và Địa phương.
- Là Thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại Địa phương, Đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và Địa phương.
1.2. Học tập tốt
* Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
- Chuyên cần trong học tập.
- Điểm trung bình chung học tập cả năm đạt từ 7,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy từ 2,5/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với một số đối tượng đặc thù, các cơ sở Đoàn, Hội tùy điều kiện thay đổi tiêu chuẩn về điểm trung bình chung học tập nhưng điểm không được quá 0,5/10 so với tiêu chuẩn trên (trường đào tạo theo học chế tín chỉ, điểm tích lũy đảm bảo 2,5/4).
- Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu Khoa học của Sinh viên.
+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật.
+ Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp Khoa trở lên.
* Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 01 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu
- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu Khoa học Sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương, các Tổ chức Khoa học, Xã hội.
- Có ít nhất 01 bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà Sinh viên theo học.
- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.
- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các Cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường Đại học, các Cơ quan thông tấn, Báo chí tổ chức.
1.3. Thể lực tốt
* Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 01 trong 03 tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” của năm học (tiêu chuẩn cụ thể về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện Thể dục Thể thao của các cấp bộ Đoàn và Đoàn viên, Thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành).
- Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện Thể dục, Thể thao trong 01 học kỳ do Liên chi đoàn, Liên Chi hội hoặc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức.
- Tham gia rèn luyện Thể thao định kỳ tại 01 Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm Thể thao.
* Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu
- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn Thể dục Thể thao. Ưu tiên những Sinh viên là vận động viên đạt Huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục Thể thao hoặc Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục Thể thao từ cấp trường trở lên.
* Đối với những Sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập Thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn Thể thao dành cho người khuyết tật.
1.4. Kỹ năng tốt
* Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt 01 trong 04 tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.
+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
+ Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên BCH Liên chi Đoàn, Liên chi Hội trở lên.
+ Được công nhận vượt qua các bài kiểm tra thực tế về kỹ năng. Kiểm tra các kỹ năng sau: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện (có phụ lục kèm theo). Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức kiểm tra và thẩm định kết quả.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Sinh viên và nhà trường.
- Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm học.
*  Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.
- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên.
- Là giảng viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên.
1.5. Hội nhập tốt
* Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt 01 trong 02 điều kiện sau:
+ Đạt Chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với Sinh viên năm thứ 1,2), bằng B hoặc tương đương bằng B (đối với Sinh viên năm thứ 3,4,5,6,7) và có Chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên. Đối với những Sinh viên chưa có Bằng hoặc Chứng chỉ và tùy điều kiện cụ thể, Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của Sinh viên, đánh giá kết quả.
+ Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.
- Tham gia và đạt đủ tiêu chuẩn trong bài kiểm tra về kiến thức Văn hóa, Xã hội, Lịch sử trong nước và thế giới do Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức.
* Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu
- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các Chương trình gặp gỡ, hợp tác với Thanh niên, Sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.
- Tham gia và đạt từ giải Khuyến khích trở lên trong các Cuộc thi tìm hiểu về Văn hóa, Lịch sử, Xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
       2. Xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”:
Danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện tuyên dương những học sinh trung cấp đang theo học tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề đạt các tiêu chuẩn sau:
2.1. Tiêu chuẩn về rèn luyện, thái độ nghề nghiệp:
- Yêu nghề, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, chuyên cần trong học tập, không gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.
- Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 8,0 trở lên (Chưa cộng thêm điểm rèn luyện).
- Trau dồi tay nghề, luôn tìm tòi các biện pháp để nâng cao tay nghề.
Chú ý: Ưu tiên những học sinh đạt một trong những tiêu chí sau:
- Có sáng kiến trong cải tiến chuyên môn, nâng cao hiệu suất lao động.
- Đạt giải thưởng trong các cuộc thi giỏi nghề, hội nghị nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn về rèn luyện tác phong công nghiệp:
- Có kế hoạch học tập và phấn đấu rõ ràng: Tuân thủ kế hoạch, hướng dẫn của giáo viên, giảng viên hướng dẫn.
- Trang phục gọn gàng, phù hợp với môi trường học đường, mặc đồng phục theo quy định của nhà trường (nếu có).
- Sử dụng đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động khi tham gia thí nghiệm, thực hành.
- Hoà nhã thân thiện với mọi người; biết gắn kết mình với tập thể, có khả năng làm việc nhóm; tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện trong năm học do Đoàn trường tổ chức.
- Tiết kiệm nguyên vật liệu, hoá chất thí nghiệm, điện, nước.
2.3.  Tiêu chuẩn về rèn luyện kỷ luật lao động:
- Tuân thủ nội quy, quy chế nhà trường, nội quy phòng thí nghiệm, xưởng thực hành.
- Tuyệt đối tuân thủ các quy tắc, quy trình vận hành thiết bị máy móc.
- Nghiêm túc trong giờ học và giờ thực hành.
- Không uống rượu bia và các chất kích thích khác khi vào trường.
- Biết quý trọng thời gian: không đi học muộn; đúng giờ giấc, giờ nào việc ấy.

Tác giả bài viết: Hoàng Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 30: Từ 18/02 đến 24/02/2019
Sáng thứ 2:
7h00: Hoãn Chào cờ toàn trường
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
8h00: Làm việc với Đoàn AWO
- Thành phần: BGH, Ths. Kiên, Ths. Giang Hà, Ths. Hoàng, Ths. Tô Tuấn, CN Thiết.
- Địa điểm: Phòng GB
10h00: Đ/c Hiệu trưởng đi công tác từ ngày 20 - 23/02/2019
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
7h30: Hội nghị Báo cáo viên Ban Tuyên giáo
- Thành phần: TS. Sơn - PHT, Ths. Len
- Địa điểm: Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo
8h00: Kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc VN
- Thành phần: Đ/c Trọng - PHT 
- Địa điểm: Sở Y tế
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
8h00: Dự Lễ công bố QĐ thành lập CDC Thái Bình
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: Trung tâm KSBT (TT YTDP cũ)
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 2891

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 119541

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11453627