03:29 ICT Thứ bảy, 20/10/2018

Trang chủ » Văn bản

Tên / Số / ký hiệu : 59/KH-CĐYT
Về việc / trích yếu

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp (Đối tượng: Y sỹ đa khoa K47; Y sỹ 1 năm K3)

Ngày ban hành 24/07/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Phòng Quản lý đào tạo - NCKH
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt TS. Nguyễn Thanh Sơn
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường CĐ Y tế Thái Bình
Tải về máy Đã xem : 378 | Đã tải: 4
Nội dung chi tiết
 
    UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
             ---------------------
        Số :     /KH-CĐYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                                           Thái Bình, ngày 24  tháng 7  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP
Đối tượng: Y sỹ đa khoa K47; Y sỹ 1 năm K3
 
A. KẾ HOẠCH ÔN THI
I.  Y sỹ đa khoa K47
1. Thời gian:    - Ôn thi 01/8/2018 – 17/8/2018 ( 03 tuần)
              - Thi LT, CT ngày 24/8/2018 (Thứ sáu)
                         - Thi TH ngày 25/8/2018 ( Thứ bảy)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi:  Thi  3 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống cải tiến
- Thời gian làm bài: 150 phút
+ Môn Thực hành nghề nghiệp: (10 điểm) trong đó:
- Đánh giá năng lực thực hành trên người bệnh (7.0 điểm): Khả năng thăm khám, phát hiện triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, và thực hiện một kỹ thuật điều dưỡng cơ bản nếu có trên người bệnh
- Đánh giá khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp, ra quyết định trên bệnh án, tại trường (3.0 điểm).
+ Môn Chính trị: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài : 150 phút
- Nội dung kiến thức trong chương trình đào tạo Trung cấp
II. Y sỹ 1 năm K3
1. Thời gian:    - Ôn thi 01/8/2018 – 17/8/2018 ( 03 tuần)
              - Thi LT ngày 24/8/2018 (Thứ bảy)
                         - Thi TH ngày 25/8/2018 ( Chủ nhật)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi:  Thi  3 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống cải tiến
- Thời gian làm bài: 150 phút
+ Môn Thực hành nghề nghiệp: (10 điểm) trong đó:
- Đánh giá năng lực thực hành trên người bệnh (7.0 điểm): Khả năng thăm khám, phát hiện triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, và thực hiện một kỹ thuật điều dưỡng cơ bản nếu có trên người bệnh
- Đánh giá khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp, ra quyết định trên bệnh án, tại trường (3.0 điểm).
+ Môn Chính trị: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài : 150 phút
- Nội dung kiến thức trong chương trình đào tạo Trung cấp
C. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP
1. Thành lập hội đồng thi tốt nghiệp, các ban giúp việc và các tiểu ban.
2. Hội đồng thi Tốt nghiệp duyệt danh sách học sinhđủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
          - Chuẩn bị: Giáo viên chủ nhiệm lớp và Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, phòng Quản lý đào tạo.
- Hoàn thành trước ngày 17 tháng 08 năm 2018
3. Chuẩn bị nội dung cho thi lý thuyết và thi thực hành
          - Chuẩn bị: Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng.
- Nội dung lý thuyết hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2018.
- Nội dung thực hành hoàn thành trước ngày 17 tháng 08 năm 2018.
4. Chuẩn bị phương tiện cho học sinh thi thực hành
          - Chuẩn bị: Khoa Lâm sàng.
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 17 tháng 08 năm 2018.
5. Chuẩn bị phòng thi, các phương tiện phục vụ cho kỳ thi
          + Chuẩn bị: Phòng Tổ chức- hành chính- tổng hợp.
+ Thời gian hoàn thành: trước ngày 18 tháng 08 năm 2018.
 
C. KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP
 

Ngày

 
Buổi
 
Nội dung Thành phần Địa điểm
07/08
2018
Thứ 3
Sáng - 8h00: Xét Học sinh đủ điều kiện dự thi TN
 
- Chủ tịch HĐ
- Phòng Quản lý ĐT
- Phòng CTHSSV.
- Phòng họp
18/08
2018
Thứ 7
Chiều - 15h00:  Học sinh lớp Y sỹ đa khoa K47, Y sỹ 1 năm K3  nghe phổ biến Quy chế, bốc thăm khoa thi. - Ban thư ký - Phòng E2.1
23/08
2018
Thứ 5
Chiều - 15h00: Họp  hội đồng thi TN mở rộng.
-16h00: Thống nhất quy trình chấm thi thực hành các đối tượng
 
- Thành viên Hội đồng
- Các ban thư ký, coi thi, chấm thi, hậu cần  kỳ thi
- Ban giám hiệu, Trưởng các bộ phận
- Phòng họp T3
 
- 15h00:
+ Làm đề LT,CT
+ Dán danh sách phòng thi
+ Niêm phong phòng thi
 
- Ban đề
- Ban Thư ký
 
 
 
 
- Phòng họp T2
- Các phòng thi
 
 
 
24/08
2018
Thứ 6
 
Sáng
 
Thi Chính trị lớp Y sỹ đa khoa K47  
 
 
 
 
 
 
Ban coi thi và thí sinh lớp Y sỹ đa khoa K47 và Y sỹ 1 năm K3
 
- Phòng E4.1; E4.2
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phòng học E3.2; E4.1; E4.2
-7h00: họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 7h30- 11h00: tổ chức thi CT theo hiệu lệnh
 
Chiều
 
Thi Lý thuyết chuyên môn lớp Y sỹ đa khoa K47, Y sỹ 1 năm K3
 

- 13h30 họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 13h45- 17h00 tổ chức thi LTCM theo hiệu lệnh
 
 
 
 
 
 
 
25/08
2018
Thứ 7
 
 
 
 
25/08
2018
Thứ 7
 
Sáng
 
Thi Thực hành Y sỹ đa khoa K47, Y sỹ 1 năm K3
- 7h-10h30: Thi Thực hành, làm BA trên người bệnh tại các khoa lâm sàng BV đa khoa.
-10h30-11h: Ban thư kí nhận bài thi tại Phòng QLĐT- Trường Cao đẳng Y tế TB.
Tổng số 86 HS thi tại 08 khoa BV đa khoa tỉnh 1. Ngoại Tổng hợp
2. Ngoại Ung bướu
3. CTCH- Bỏng
4. Ngoại Tiết niệu
5. Nội Thận Cơ Xương Khớp
6. Nội Tim mạch
7. Nội Tiêu hóa
8. Nội Thần kinh
Chiều Hỏi thi bệnh án Y sỹ K46
-13h30-16h30: Thi vấn đáp bệnh án tại trường.
-16h30-17h00: Ban thư kí nhận tổng hợp điểm tại phòng Quản lí đào tạo.
 
 
- 08 bàn tại các phòng thực hành điều dưỡng trường.
 
 
- 04 phòng THĐD, mỗi phòng chia 02 bàn
28/08
2018
Thứ 3
S-C
 
- Làm phách các đối tượng
- Làm đáp án chấm LT-CT
- Ban Thư ký
- Ban đề
- Trường Cao đẳng y tế Thái Bình
29/08
2018
Thứ 4
S-C - Chấm chính trị các đối tượng
- Chấm LTCM đối tượng Y sỹ đa khoa K47; Y sỹ 1 năm K3
 
Ban chấm - Phòng họp T3
30/08
2018
Thứ 5
S-C
 
Tổng hợp điểm Chấm thi CT-LTCM Ban TK  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
 
 
 
 
 
 
31/08
2018
Thứ 6
C -14h00: Họp hội đồng
-16h00: Công bố kết quả
 
- Thành viên Hội đồng
- Ban thư ký
 
Nơi nhận:
- BGH, các phòng, khoa;
- Lưu: ĐT,VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thanh Sơn
 
 

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 12: Từ 15/10 đến 21/10/2018
Sáng thứ 2:
10h00: Hội nghị báo cáo Đề án tự chủ Trường CĐYTTB
- Thành phần: Đ/c Dung - HT, Đ/c Sơn - PHT, Đ/c Thưởng, Đ/c Kiên
- Địa điểm: HT 3.3 UBND tỉnh
Hội thảo Dự án HPET
- Thành phần: Đ/c Trọng - PHT, Đ/c Giang Hà, CN Tuấn Anh - ĐT, Bs.Duy
- Địa điểm: KS Vị Hoàng - 153 Nguyễn Du, Nam Định
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
7h30: Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh
- Thành phần: Đ/c Dung - HT
- Địa điểm: Trung tâm HN tỉnh

Chiều thứ 3:
14h00: HN gặp mặt nữ CB lãnh đạo, quản lý các cấp
- Thành phần: Đ/c Dung - HT
- Địa điểm: Hội LHPN tỉnh
14h00: HN phát động tháng cao điểm vì người nghèo
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: Hội trường B - TTHN tỉnh
Sáng thứ 4:
7h30: Khai giảng các lớp trung cấp Lý luận CT - HC khóa 57
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh

8h00: Hội đồng đánh giá Đề tài KH cấp tỉnh
- Thành phần: Đ/c Dung - HT
- Địa điểm: Sở KHCN
Chiều thứ 4:
13h30: Tập huấn chuyên môn
+ Nội dung:
- Dạy học bằng Case Study
- Các báo cáo viên báo cáo.
- Lấy ý kiến Hội thi GVG, HS-SV Giỏi
+ Thành phần: BGH, QLĐT, CT-HSSV, BC viên, GV không có giờ.
+ Địa điểm: Phòng họp 1
Sáng thứ 5:
7h45: Dự buổi nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Thành phần: Toàn thể cơ quan; đại diện mỗi lớp một nữ sinh
Địa điểm: Phòng họp 1
Chiều thứ 5:
13h30: HN sơ kết công tác Y tế quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: Sở Y tế
Sáng thứ 6:
7h30: Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: TT Thông tin công tác TG
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Chiều thứ 7:
Chủ nhật: Đồng chí Hiệu trưởng dự Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 (từ 21/11 - 20/10/2018)
Trực ngày CN: Phòng Tổ chức HC + Phòng Quản lý Đào tạo

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 693

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 112724

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10635204