18:43 ICT Thứ hai, 05/12/2022

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên
 

Liên kết website

Trang chủ » Tin Tức » Công tác HSSV » Nội quy - Quy chế

Những quy định về công tác học sinh - sinh viên

Thứ hai - 05/08/2019 16:52
Quy định

Quy định

Căn cứ Thông tư cố 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. Nhà trường hướng dẫn thực hiện những quy định về công tác học sinh, sinh viên như sau:


NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
---------------------------------------------------------
 

A - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG TÁC HSSV:
I. TỔ CHỨC LỚP HỌC SINH, SINH VIÊN
1. Lớp học sinh, sinh viên
   - Được tổ chức bao gồm những HSSV cùng ngành, nghề, khoá học và được duy trì ổn định trong cả khoá học nhằm duy trì các sinh hoạt đoàn thể, các phong trào thi đua, các hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và để quản lý HSSV trong quá trình học tập và rèn luyện theo quy định của trường.
   - Việc thành lập lớp HSSV bắt đầu từ lúc HSSV mới vào trường, do Phòng Công tác HSSV đề nghị và Hiệu trưởng quyết định.
   - Mỗi khoá HSSV cùng ngành, nghề có 1 giáo viên chủ nhiệm là cán bộ quản lý, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của HSSV, hướng dẫn chỉ đạo khoá học được phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Hiệu trưởng.
2. Tổ chức Ban cán sự lớp
   - Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể HSSV trong  lớp bầu, Phòng Công tác HSSV ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ Ban cán sự lớp HSSV theo năm học;
   - Lớp có sĩ số dưới 50 HSSV: Ban cán sự lớp có 1 lớp trưởng
   - Lớp có sĩ số từ 50 đến 70 HSSV: Ban cán sự có 1 lớp trưởng, 1 lớp phó
   - Lớp có sĩ số trên 70 HSSV: Ban cán sự có 1 lớp trưởng, 2 lớp phó
3. Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp HSSV:
   - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của nhà trường, khoa, phòng, ban;
   - Đôn đốc HSSV trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;
   - Tổ chức, động viên giúp đỡ những HSSV gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho HSSV của lớp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn; đề nghị các khoa, Phòng Công tác HSSV, Phòng QL Đào tạo & NCKH và Ban Giám hiệu nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV trong lớp;
   - Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp;
   - Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với khoa, giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Công tác HSSV;
   - Tổ chức thu và sử dụng quỹ lớp theo quy định của Nhà trường (theo quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình)
4. Quyền lợi của Ban cán sự lớp HSSV: Ban cán sự lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
   -  Được cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện theo quy định.
   - Được cấp 1 phần kinh phí hỗ trợ liên lạc quy định theo tháng x số tháng được giữ cương vị.
     Lớp trưởng:                      50.000 đồng/tháng
     Bí thư chi đoàn:                30.000 đồng/tháng
   - Một năm học được tính 10 tháng.
   - Được trang bị một số văn phòng phẩm như sổ, bút
   - Các lớp được xếp hạng cao về thi đua trong học kỳ, năm học, BCS lớp sẽ được khen thưởng, hình thức khen thưởng theo quy định hàng năm của nhà trường.
5. Quyền hạn của Ban cán sự lớp:
   - Triệu tập toàn thể lớp hay các tổ để sinh hoạt theo thời gian quy định hay đột xuất ngoài giờ học tập.
   - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong lớp dựa trên ý kiến chung của lớp, trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm.
   - Thay mặt lớp phản ánh tình hình học tập hay đề nghị.
   - Xác nhận đề nghị của học sinh, sinh viên trong lớp.
   - Tham gia các buổi họp bồi dưỡng công tác.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
1. Quyền của HSSV.
1.1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Nhà trường.
1.2. Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của Nhà trường; được Nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV.
1.3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:
   a) Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;
   b) Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ;
   c) Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của Nhà nước;
   d) Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
   đ) Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của HSSV, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài Nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường;
   e) Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.
1.4. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; được xét nhận học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hoá theo quy định của Nhà nước.
1.5. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV.
1.6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của trường. Việc ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo quy định tại Quy chế công tác HSSV của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.
1.7. HSSV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện, hồ sơ HSSV, các giấy tờ có liên quan khác và giải quyết các thủ tục hành chính.
1.8. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt và được hưởng các chính sách ưu tiên khác theo quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
2. Nghĩa vụ của HSSV.
2.1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, nội quy, điều lệ Nhà trường.
2.2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.
2.3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
2.4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.
2.5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ khi mới nhập học, định kỳ trong thời gian học tập và khám sức khoẻ cuối khóa trước khi tốt nghiệp ra trường.
2.6. Đóng học phí và các khoản kinh phí đúng thời hạn theo quy định.
2.7. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với năng lực và sức khoẻ theo yêu cầu của nhà trường.
2.8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định.
2.9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của HSSV, cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử  hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của HSSV, cán bộ, giáo viên trong trường.
2.10. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
3. Các hành vi HSSV không được làm
3.1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và HSSV khác.
3.2. Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
3.3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.
3.4. Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.
3.5. Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.
3.6. Đánh bạc dưới mọi hình thức.
3.7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.
3.8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.

B - THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Thi đua, khen thưởng thường xuyên: đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV có thành tích cần biểu dương, khuyến khích kịp thời. Cụ thể:
1.1. Nội dung khen thưởng thường xuyên:
   a) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị;
   b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, HSSV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao;
   c) Có thành tích trong việc cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian, chống tiêu cực, tham nhũng;
   d) Các thành tích đặc biệt khác.
1.2. Hình thức khen thưởng thường xuyên:
   - Được Hiệu trưởng tặng giấy khen (giấy chứng nhận), quà và tiền thưởng theo quy định
   - Được cộng điểm rèn luyện theo quy định
   - Được ưu tiên trong xét học cảm tình đảng, kết nạp Đảng
   - Được ưu tiên trong xét học bổng
   - Được Hiệu trưởng gửi giấy giới thiệu đến các đơn vị tuyển dụng sau khi tốt nghiệp ra trường.
(Mức kinh phí khen thưởng thường xuyên do Hiệu trưởng quy định).
2. Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ: đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV được tiến hành vào cuối mỗi một học kỳ hoặc năm học. Cụ thể:
2.1. Đối với cá nhân HSSV:
a) Nội dung khen thưởng:
   - Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.
   - Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:
   + Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên;
   + Đạt danh hiệu HSSV Giỏi nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên;
   + Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc nếu xếp loại học tập và rèn luyện Xuất sắc.
Xếp loại học tập xác định theo quy định của Quy chế đào tạo của từng trình độ đào tạo, xếp loại rèn luyện xác định theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về đánh giá kết quả rèn luyện.
b) Hình thức khen thưởng:
   - Danh hiệu cá nhân của HSSV được ghi vào hồ sơ HSSV.
   - Kết quả học tập, rèn luyện được sử dụng để xét học cảm tình đảng, kết nạp đảng, xét học bổng
   - Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình.
2.2. Đối với tập thể lớp HSSV:
a) Nội dung khen thưởng hàng tháng: (theo Quyết định số: 72/QĐ-CĐYT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình về việc ban hành tiêu chí và mức khen thưởng đối với các tập thể lớp HSSV đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện hàng tháng và từng học kỳ)
Hàng tháng nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả thi đua học tập, rèn luyện của các lớp chọn 01 lớp có số điểm cao nhất trong tháng để biểu dương, khen thưởng;
b) Nội dung khen thưởng theo học kỳ, năm học:
   - Cuối mỗi học kỳ nhà trường sẽ biểu dương khen thưởng 02 lớp HSSV Xuất sắc có số điểm dẫn đầu học kỳ.
   - Kết thúc mỗi năm học nhà trường sẽ biểu dương khen thưởng 02 lớp HSSV Xuất sắc có số điểm dẫn đầu năm học.
c) Hình thức khen thưởng:
   - Được tặng giấy khen và tiền thưởng theo quy định hàng năm của Nhà trường.
   - Ban Cán sự lớp, BCH Chi đoàn và các tổ trưởng được cộng điểm rèn luyện theo quy định (theo thang điểm trong phiếu đánh giá kết quả rèn luyện)
   - Tỷ lệ HSSV được giới thiệu học cảm tình Đảng và kết nạp Đảng tối đa đạt 7% sĩ số của lớp đối với tập thể lớp đạt danh hiệu lớp HSSV tiên tiến.
   - Tỷ lệ HSSV được giới thiệu học cảm tình Đảng và kết nạp Đảng tối đa đạt 10% sĩ số của lớp đối với tập thể lớp đạt danh hiệu lớp HSSV xuất sắc.
   - Được ưu tiên trong việc xét các danh hiệu thi đua khen thưởng của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các cấp, các ngành.
(Các lớp Đạt, tỷ lệ HSSV được giới thiệu học cảm tình Đảng và kết nạp Đảng tối đa không quá 5% sĩ số của lớp; các lớp xếp loại Yếu không được xét giới thiệu HSSV học cảm tình Đảng và kết nạp Đảng)

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG
1. Vào đầu năm học, Nhà trường tổ chức cho HSSV, các lớp HSSV đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp HSSV. (tập thể lớp chỉ được khen thưởng khi có đăng ký thi đua đầu mỗi học kỳ, năm học)
2. Thủ tục xét khen thưởng:
   a) Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của HSSV, các lớp HSSV tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm đề nghị lên Phòng Công tác HSSV xem xét;
   b) Phòng Công tác HSSV tổ chức họp, xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của trường xét duyệt;
   c) Căn cứ vào đề nghị của Phòng Công tác HSSV, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của trường tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV.

III. HÌNH THỨC KỶ LUẬT VÀ NỘI DUNG VI PHẠM
1. Những HSSV có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:
   a) Khiển trách: áp dụng đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;
   b) Cảnh cáo: áp dụng đối với HSSV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;
   c) Đình chỉ học tập 1 năm học: áp dụng đối với những HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm;
   d) Buộc thôi học: áp dụng đối với HSSV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo).
2. Hình thức kỷ luật của HSSV được ghi vào hồ sơ HSSV. Trường hợp HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập 1 năm học và buộc thôi học, nhà trường gửi thông báo cho địa phương và gia đình HSSV biết để quản lý, giáo dục.
3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này.

IV. QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN
Bước 1: Học sinh, sinh viên vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật
Bước 2: Giáo viên chủ nhiệm chủ trì họp với tập thể lớp HSSV, kiểm điểm học sinh, sinh viên vi phạm, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật, sau đó gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Công tác HSSV;
Bước 3: Phòng Công tác học sinh, sinh viên xem xét, đề nghị lên Hội đồng kỷ luật của nhà trường
Bước 4: Hội đồng kỷ luật nhà trường tổ chức họp xét, xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm , thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, giáo viên chủ nhiệm, đại diện tập thể lớp có HSSV vi phạm và HSSV có hành vi vi phạm. HSSV vi phạm kỷ luật đã được triệu tập mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.
Bước 5: Giáo viên chủ nhiệm gửi quyết định cho HSSV bị kỷ luật, Ban cán sự lớp, gia đình và địa phương nơi học sinh, sinh viên đang cư trú để biết và theo dõi. Đồng thời công bố quyết định vào các buổi Lễ chào cờ đầu tháng, ghi hồ sơ học sinh, sinh viên. Khi có quyết định kỷ luật, Ban cán sự lớp và học sinh, sinh viên vi phạm có trách nhiệm thi hành.
Đối với học sinh, sinh viên bị buộc thôi học thì chậm nhất là một tháng sau khi có quyết định buộc thôi học, nhà trường gửi thông báo trả về địa phương nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú.
* Hồ sơ xử lý của học sinh, sinh viên gồm:
   - Bản tự kiểm điểm của học sinh (trong trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được)
   - Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm
   - Ý kiến của Phòng Công tác học sinh, sinh viên
   - Các tài liệu liên quan.
Bước 6: Khi học sinh, sinh viên hết hạn kỷ luật , Ban cán sự lớp tổ chức họp lớp để xét công nhận tiến bộ đối với học sinh, sinh viên vi phạm theo quy chế và gửi biên bản về thường trực hội đồng nhà trường (Phòng Công tác học sinh, sinh viên). Mọi vướng mắc, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp báo cáo, xin ý kiến Trưởng phòng Công tác HSSV giải quyết ./.
  
V. CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH KỶ LUẬT
1. Đối với trường hợp bị khiển trách: sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của HSSV kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.
2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì Ban cán sự lớp tổ chức họp lớp để xét công nhận tiến bộ đối với học sinh, sinh viên vi phạm và gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng kỷ luật nhà trường chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật đối với HSSV (theo bước 6 của Quy trình xử lý kỷ luật HSSV), HSSV được hưởng đầy đủ quyền lợi kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.
3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương: khi hết thời hạn đình chỉ, HSSV phải xuất trình chứng nhận của địa phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.
4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian HSSV bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.

 
C - HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT RÈN LUYỆN HSSV
I. QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng)CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH

A - CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ, KINH PHÍ ĐÀO TẠO, HỌC BỔNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV:
I. QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP: (Kèm theo Quyết định số 235 /QĐ-CĐYT ngày  27/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình)
Điều 1. Đối tượng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT)
   1.1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ cao đẳng, học sinh hệ trung cấp chính quy dài hạn đang theo học tại trường trong thời gian thiết kế cho chương trình đào tạo của ngành đào tạo thứ nhất, liên thông liên tục trung cấp lên cao đẳng (bao gồm cả đối tượng cân đối ngân sách nhà nước và đối tượng đóng kinh phí đào tạo)
   1.2. Không áp dụng với các đối tượng: Sinh viên hệ liên thông không liên tục (học sinh đã tốt nghiệp ra trường từ 1 năm trở lên), hệ vừa làm vừa học, liên kết đào tạo, văn bằng hai, sơ cấp, định hướng, dạy nghề và bồi dưỡng ngắn hạn.
Điều 2. Quỹ học bổng KKHT
   2.1. Quỹ học bổng KKHT được bố trí bằng: 8% nguồn thu học phí
Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu học phí.
   2.2. Học bổng được cấp 5 tháng cho 1 học kỳ, 10 tháng cho 1 năm học, xét 6 học kỳ đối với sinh viên hệ Cao đẳng và 4 học kỳ đối với học sinh hệ trung cấp. Quỹ học bổng xét chung cho tất cả học sinh, sinh viên cùng khoá học, cùng bậc học, cùng thời gian nhập học.
Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét, cấp học bổng KKHT
3.1. Điều kiện xét học bổng KKHT: 
   Sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì đủ điều kiện để được xét học bổng KKHT, cụ thể:
   - Không có điểm thi kết thúc học phần dưới trung bình (dưới 4,0 với hệ đào tạo tín chỉ, dưới 5,0 với hệ đào tạo niên chế)
   - Không có điểm tổng kết học phần dưới trung bình (dưới 1,5 với hệ đào tạo tín chỉ, dưới 5,0 với hệ đào tạo niên chế)
   - Đến thời điểm xét sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ của học kỳ liền trước đó.
   - Chỉ lấy điểm thi hết học phần lần thứ nhất tại thời điểm xét để xét học bổng KKHT.
   - Điểm trung bình chung học tập của học kỳ (gồm học kỳ chính & kỳ phụ không bao gồm các môn học: Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng, văn bằng 2 và các môn học được bảo lưu).
   - Xếp loại rèn luyện xác định theo quy định hiện hành của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về đánh giá kết quả rèn luyện.
3.2. Quy trình, tiêu chuẩn cấp học bổng KKHT:
   - Đầu mỗi năm học, nhà trường phân bổ quỹ học bổng KKHT cho các khối theo số lượng học sinh, sinh viên.
   - Sau mỗi học kỳ GVCN/CVHT căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên để tổ chức bình xét học bổng KKHT lập biên bản và danh sách học sinh, sinh viên đề nghị lên Hội đồng xét học bổng KKHT cấp trường.
   - Hội đồng xét học bổng KKHT cấp trường căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong học kỳ để tiến hành xét, cấp học bổng KKHT cho học kỳ đó (không sử dụng kết quả tuyển sinh để xét) theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống (ưu tiên học sinh, sinh viên có điểm TBC học tập cao hơn) cho đến khi hết quỹ học bổng đã được xác định (không xét theo lớp), nếu số dư quỹ ≥ 50% của 01 suất nhà trường sẽ xét chi thêm 01 suất.
   - Trường hợp học sinh, sinh viên có điểm TBC học tập bằng nhau, xếp loại rèn luyện giống nhau tiêu chuẩn tiếp theo để xét ưu tiên theo thứ tự sau:
   + Điểm rèn luyện chưa quy đổi cao hơn.
   + Học sinh, sinh viên diện chính sách.
   + Học sinh, sinh viên đạt danh hiệu HSSV giỏi cấp trường, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được khen thưởng.
   + Trung bình điểm thi kết thúc học phần theo hệ số cao hơn.
   + Trung bình điểm thi kết thúc các học phần chuyên ngành theo hệ số cao hơn.
3.3. Các trường hợp được cộng điểm để xét học bổng KKHT: học sinh, sinh viên đạt giải cao trong Hội thi HSSV giỏi cấp trường trở lên được cộng 03 điểm vào kết quả rèn luyện và cộng điểm TBC học tập học kỳ đó với các mức sau:
   - Học sinh, sinh viên đạt giải Nhất hội thi được cộng 0,2 điểm;
   - Học sinh, sinh viên đạt giải Nhì hội thi được cộng 0,15 điểm;
   - Học sinh, sinh viên đạt giải Ba hội thi được cộng 0,10 điểm;
   - Học sinh, sinh viên đạt giải Khuyến khích và Nhất từng mặt được cộng 0,05 điểm
3.4. Xếp loại học bổng và mức học bổng:
Căn cứ vào điều kiện xét, học bổng KKHT được xếp thành ba loại sau:
   + Học bổng loại Xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc.
   + Học bổng loại Giỏi: Điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
   + Học bổng loại Khá: Điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.
Điều 4. Hướng dẫn thực hiện:
Sau khi kết thúc học kỳ:
   - Ban Cán sự lớp họp lớp, xét duyệt, lập danh sách học sinh, sinh viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 3.1 và 3.2 gửi về Phòng Công tác HSSV (có mẫu kèm theo). Chậm nhất 1 tuần sau khi có lịch sơ kết học kỳ. Quá thời hạn trên, lớp nào không nộp coi như không có nhu cầu xét học bổng.
   - Phòng Công tác HSSV tổng hợp danh sách, phối hợp Phòng ĐT&NCKH kiểm tra điều kiện và báo cáo Hội đồng xét học bổng KKHT cấp trường. Chậm nhất 2 tuần sau khi có lịch sơ kết học kỳ.
   - Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nguồn kinh phí và báo cáo Hội đồng xét học bổng KKHT cấp trường tổng số tiền được cấp học bổng.
   - Hội đồng xét học bổng KKHT cấp trường họp xét và thông báo công khai danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng trong vòng 3 tuần sau khi các lớp sơ kết học kỳ hoặc năm học. Danh sách học sinh, sinh viên nhận học bổng KKHT được phê duyệt sau khi công bố 1 tuần.

II. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:
1. Văn bản hướng dẫn:
   + Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015  của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;
   + Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;
2. Đối tượng HSSV được xét miễn, giảm học phí:
   * Đối tượng được miễn học phí:
   - Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
   - Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
   - Con của liệt sỹ;
   - Con của thương binh;
   - Con của người hưởng chính sách như thương binh;
   - Con của bệnh binh;
   - Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
   - Học sinh, sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.
   - Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:
   + Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;
   + Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.
   * Các đối tượng được giảm 70% học phí: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:
   - Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH);
   + Vùng có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: được quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (trừ các vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).
   * Đối tượng được giảm 50% học phí: Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
   Học sinh, sinh viên thuộc nhiều diện được miễn, giảm học phí khác nhau được hưởng một chế độ miễn, giảm học phí cao nhất.
3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm học phí:
   * Trình tự thời gian: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhập học năm học mới, học sinh, sinh viên trong diện chính sách được miễn giảm trên phải có đơn đề nghị miễn, giảm (theo mẫu số IV) và bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi gửi Phòng Công tác Học sinh, sinh viên.
   * Thủ tục và hồ sơ: Kèm theo đơn đề nghị miễn, giảm học phí là bản sao chứng thực một số giấy tờ sau:
   - Giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với các đối tượng con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, con của liệt sỹ, con của thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
   - Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định;
   - Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định;
   - Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp đối với đối tượng học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;
Học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào đầu mỗi học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo;
   Hồ sơ được gửi về Phòng Công tác Học sinh, sinh viên tổng hợp, lập danh sách, thẩm định hồ sơ, xác nhận trình hội đồng thẩm định xét duyệt. Hiệu trưởng nhà trường ký quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm lập dự toán đề nghị cơ quan Tài chính bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm, cấp bù và chi trả học phí cho học sinh, sinh viên được miễn, giảm.
   Thời gian học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

B - CÁC QUY ĐỊNH VỀ SINH HOẠT, HỌC TẬP, CÔNG TÁC QUẢN LÝ HSSV:
I. QUY TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VÀ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG:
(Căn cứ hướng dẫn quy trình phát triển đảng viên do Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình ban hành)
1. Tiêu chuẩn học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng:
1.1. Tiêu chuẩn chung:
   - Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).
   - Có nguyện vọng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
   - Lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường.
   - Phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.
   - Tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của lớp, trường và là đoàn viên xuất sắc, được tập thể tín nhiệm.
1.2. Về học tập, rèn luyện:
   - Học sinh, sinh viên học tại trường ít nhất 12 tháng tính đến thời điểm xét và có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên, không phải thi lại, học lại.
   - Xếp loại rèn luyện hai học kỳ gần nhất đạt loại Tốt trở lên, không có học kỳ nào xếp loại dưới mức Khá (tính đến thời điểm xét).
2. Tiêu chuẩn xét kết nạp Đảng:
   - Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).
   - Có chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.
   - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên.
   - Tự nguyện xin vào Đảng.
   - Tự khai lí lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, lí lịch được cấp ủy thẩm tra, xác minh làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị của bản thân và người thân đủ điều kiện kết nạp theo quy định của Đảng.
   - Phải được tổ chức Đoàn Thanh niên (BCH Đoàn trường) và một đảng viên chính thức cùng tham gia công tác, học tập ít nhất một năm tín nhiệm giới thiệu kết nạp. Sinh viên ngoài tuổi đoàn phải được hai đảng viên chính thức cùng tham gia công tác, học tập ít nhất một năm tín nhiệm giới thiệu kết nạp.
   - Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
   + Có nhận thức và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
   + Có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
   + Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tín nhiệm. 
   + Gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác.
   + Chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
   + Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, khoa, trường của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
   - Về học tập và rèn luyện:
* Đối với học sinh hệ trung cấp:
   + Học sinh đang học tại trường ít nhất 18 tháng tính đến thời điểm xét, có kết quả học tập 2 học kỳ gần nhất đạt loại giỏi trở lên và không phải thi lại, học lại.
   + Xếp loại rèn luyện hai học kỳ gần nhất đạt loại Tốt trở lên, không có học kỳ nào xếp loại dưới mức Khá (tính đến thời điểm xét).
   + Có thành tích nổi bật tham gia các hoạt động phong trào được nhà trường hoặc tổ chức đoàn thể cơ sở khen thưởng.
* Đối với sinh viên hệ cao đẳng:
   + Sinh viên đang học tại trường ít nhất 24 tháng tính đến thời điểm xét, có kết quả học tập 2 học kỳ gần nhất đạt loại giỏi trở lên và không phải thi lại, học lại.
   + Xếp loại rèn luyện hai học kỳ gần nhất đạt loại Tốt trở lên, không có học kỳ nào xếp loại dưới mức Khá (tính đến thời điểm xét).
   + Có thành tích nổi bật tham gia các hoạt động phong trào được nhà trường hoặc tổ chức đoàn thể cơ sở khen thưởng.
3. Các bước tiến hành:
3.1. Xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên:
* Đối với các chi bộ: Hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế của chi bộ, chi bộ đánh giá, phân tích chất lượng để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên của đơn vị. Kế hoạch phát triển đảng gửi về Đảng uỷ để báo cáo, kế hoạch cần nêu rõ:
   - Danh sách quần chúng tích cực đưa vào diện bồi dưỡng phát triển Đảng (Cảm tình đảng) của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ (đối với cảm tình đảng đã hết tuổi sinh hoạt Đoàn: Chi bộ phân công 02 đảng viên chính thức giúp đỡ; đối với cảm tình đảng còn tuổi sinh hoạt Đoàn: Chi bộ phân công 01 đảng viên chính thức giúp đỡ và tổ chức Đoàn TN là 01 người giúp đỡ).
   - Danh sách quần chúng ưu tú dự kiến cử đi học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng trong năm của chi bộ.
   - Danh sách quần chúng ưu tú đã học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và được cấp giấy chứng nhận dự kiến kết nạp.
* Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 
   Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Chi bộ CTHSSV xây dựng kế hoạch phát triển đảng trong HSSV. Việc xét đoàn viên ưu tú đề nghị giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng và đề nghị xét kết nạp Đảng phải tuân thủ các bước sau:
   - Cấp chi đoàn: tổ chức xét vào tuần đầu tiên của tháng 3
   - Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Việc họp xét phải có mặt Uỷ viên BCH đoàn cấp trên trực tiếp, đại diện lãnh đạo đơn vị và có ít nhất 2/3 số đoàn viên trong chi đoàn bỏ phiếu nhất trí.
   - Đối với đoàn viên là học sinh - sinh viên: Việc họp xét phải có mặt đại diện BCH đoàn trường, cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm lớp và có ít nhất 2/3 số đoàn viên trong chi đoàn bỏ phiếu nhất trí.
   - Cấp Đoàn cơ sở: tổ chức xét vào tuần thứ 2 của tháng 3. Việc họp xét phải có mặt đại diện Chi bộ Công tác HSSV và có ít nhất 2/3 số Uỷ viên Ban Chấp hành đoàn cơ sở bỏ phiếu nhất trí.
   - Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo cho các đoàn viên đủ điều kiện viết đơn xin đi học lớp nhận thức về Đảng và lập danh sách gửi về Chi bộ CTHSSV (chỉ lập danh sách đối với những đoàn viên có đơn xin đi học).
3.2. Quy trình thực hiện:
3.2.1. Quy trình xét học lớp nhận thức về Đảng:
   * Bước 1: Các Chi bộ gửi danh sách đề nghị học lớp nhận thức về Đảng báo cáo  Đảng ủy.
   * Bước 2:  Đảng ủy xem xét quyết định thông qua hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín, quần chúng đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý được Đảng ủy công nhận và cho lập danh sách học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
3.2.2. Quy trình xét kết nạp Đảng:
   * Bước 1: Các Chi bộ gửi danh sách đề nghị kết nạp đảng báo cáo Đảng ủy.
   * Bước 2:  Đảng ủy quyết định thông qua hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín, quần chúng đạt từ 1/2 trở lên số phiếu đồng ý được Đảng ủy công nhận và cho hướng dẫn viết lý lịch và thẩm tra.
   * Bước 3: Chi bộ hướng dẫn quần chúng viết lý lịch và thẩm tra;
   * Bước 4: Chi bộ căn cứ kết quả xác minh lý lịch, nếu đủ điều kiện cho tiến hành làm hồ sơ cảm tình Đảng, ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên;
   * Bước 5: Chi bộ hoàn thiện hồ sơ trình Đảng bộ cơ sở thẩm định, xem xét hồ sơ, Đảng ủy thẩm định Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ, và báo cáo kết quả đề nghị đảng ủy Khối theo quy định;

II. QUY ĐỊNH VỀ XIN PHÉP NGHỈ HỌC, BẢO LƯU, XIN THÔI HỌC:
1. Quy định xin phép nghỉ học:
   HSSV xin phép nghỉ học viết giấy xin phép (theo mẫu 4A hoặc 4B) và đăng ký với Ban cán sự lớp, hàng ngày Ban cán sự lớp gửi danh sách HSSV lớp mình nghỉ học cùng lý do xin nghỉ về cho Giáo viên chủ nhiệm ký duyệt đối với HSSV xin nghỉ học dưới 1 ngày, Giáo viên chủ nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình cho Trưởng phòng Công tác HSSV định kỳ theo quy định của phòng. Trường hợp HSSV xin nghỉ phép trên 1 ngày Giáo viên chủ nhiệm báo cáo Trưởng phòng Công tác HSSV xin ký duyệt của Ban Giám hiệu (áp dụng cho HSSV xin nghỉ học tại trường và thực tập, thực hành thường xuyên. Đối với thực tập, thực tế tốt nghiệp, HSSV phải báo cáo giáo viên phụ trách thực tập và giáo viên chủ nhiệm).
   Giáo viên chủ nhiệm căn cứ danh sách ban cán sự các lớp gửi, kết hợp với kiểm tra, giám sát thông báo cho lớp những trường hợp HSSV nghỉ có phép, nghỉ không phép. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo với giáo viên giảng dạy, giáo viên quản lý vào các buổi học, buổi thực tập.
2. Quy định về bảo lưu:
2.1. Điều kiện: (Theo Điều 9 của Quy định tổ chức thực hiện chương trình  đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ)
2.2. Quy trình xin bảo lưu:
   Bước 1: Học sinh, sinh viên viết đơn xin bảo lưu.
   Bước 2: Xin xác nhận của gia đình, địa phương, cơ quan điều động, cơ quan y tế có thẩm quyền và giáo viên chủ nhiệm.
   Bước 3:Nộp đơn và bản sao quyết định điều động (có công chứng) cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm cần phải kiểm tra các điều kiện của học sinh, sinh viên, nếu không đáp ứng các điều kiện trên thì không ký xác nhận đơn.
   Bước 4:Giáo viên chủ nhiệm nộp đầy đủ đơn và các loại giấy tờ của học sinh, sinh viên về Phòng Công tác HSSV tổng hợp làm Quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt. Phòng đào tạo & NCKH làm bảng kết quả học tập cho học sinh, sinh viên được bảo lưu.
   Bước 5:Nhà trường gửi quyết định và bảng kết quả học tập cho:
   - Học sinh, sinh viên xin bảo lưu: để thực hiện và lưu giữ.
   - Giáo viên chủ nhiệm: để thực hiện.
   - Lưu tại Phòng Công tác HSSV, Phòng ĐT&NCKH.
   Bước 6: Chuyển danh sách học sinh, sinh viên ra khỏi lớp trên phần mềm quản lý.
   Bước 7: Sau khi học sinh, sinh viên hoàn thành nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang hoặc hết thời gian nghỉ học bảo lưu, nếu muốn học tiếp học sinh, sinh viên viết đơn (theo mẫu), kèm theo bản sao Quyết định xuất ngũ (có công chứng), giấy ra viện nộp cho Phòng Công tác HSSV để trình Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ hoặc năm học mới.
   Lưu ý:
   * Trong trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm hoặc bị tai nạn. Trong vòng một tuần sau khi bị ốm, tai nạn phải có đơn xin được nghỉ học để đi điều trị (theo mẫu) gửi về Phòng Công tác HSSV.
   Giải quyết khi ra viện: Sau khi ra viện, học sinh, sinh viên phải có giấy ra viện, căn cứ vào thời gian nghỉ học và tiến độ khoá học để giải quyết như sau:
   - Nếu thời gian nghỉ chưa ảnh hưởng nhiều đến tiến độ học tập thì học sinh, sinh viên tiếp tục theo học.
   - Nếu thời gian đã nghỉ điều trị kéo dài, không thể tiếp tục theo học với khoá hiện tại thì học sinh, sinh viên phải làm đơn xin nghỉ học bảo lưu kết quả học tập (theo mẫu)
   - Nếu sau 1 tháng vẫn phải nằm viện điều trị thì viết đơn xin nghỉ học bảo lưu kết quả học tập.
   * Thời gian ngừng học tối đa là 1 năm, học sinh, sinh viên diện ưu tiên đào tạo được ngừng học không quá 2 năm.
   * Nếu học sinh, sinh viên thuộc hệ cân đối ngân sách Nhà nước xin bảo lưu kết quả học tập. Hết thời gian bảo lưu học sinh, sinh viên được xem xét học hệ không có cân đối ngân sách. Chỉ tiêu cân đối ngân sách được xét chuyển cho học sinh, sinh viên khác.
3. Quy định đối với học sinh, sinh viên xin thôi học:
Điều kiện: Học sinh, sinh viên chỉ được xin thôi học vì lý do cá nhân khi đáp ứng các điều kiện sau:
   - Trình bày lý do chính đáng, có xác nhận của địa phương hoặc các cấp có thẩm quyền
   - Được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
   - Các trường hợp khác học sinh, sinh viên tự ý thôi học coi như vi phạm nội quy nhà trường phải chịu hình thức kỷ luật
Bước 1Học sinh, sinh viên viết đơn (theo mẫu)
Bước 2Xin xác nhận của gia đình và địa phương (tuỳ theo lý do)
Bước 3Xin ý kiến của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm cần phải xác minh lý do xin thôi học của học sinh, sinh viên, nếu không đáp ứng các điều kiện trên thì không ký đơn.
Bước 4Học sinh, sinh viên nộp đơn để Trưởng Phòng Công tác HSSV xác nhận điều kiện.
Bước 5Giải quyết cho thôi học: Phòng Công tác HSSV báo cáo, chuẩn bị Quyết định và trình Hiệu trưởng ký
Bước 6Nhà trường gửi quyết định cho:
   - Học sinh, sinh viên xin thôi học: để thực hiện.
   - Giáo viên chủ nhiệm: để thực hiện.
   - Lưu tại Phòng Công tác HSSV.
Bước 7: Xoá tên học sinh, sinh viên ra khỏi danh sách lớp trên phần mềm quản lý, gửi thông báo cho gia đình.

III. QUY ĐỊNH VỀ THU, CHI VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU QUỸ CỦA CÁC LỚP HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 01/12/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình)
1. Quy định thu quỹ lớp:
   Các lớp được thu quỹ lớp để dùng vào những nội dung quy định tại phần quy định chi quỹ lớp. Mức thu tùy thuộc vào từng nội dung cụ thể.
2. Quy định chi quỹ lớp:
   2.1. Photo, in ấn tài liệu học tập cho lớp.
   2.2. Phục vụ phong trào văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào khác của lớp do nhà trường phát động.
   2.3. Thăm hỏi thành viên của lớp bị ốm đau, tai nạn.
   2.4. Phúng viếng khi bố, mẹ của học sinh, sinh viên, giáo viên qua đời.
   2.5. Chúc mừng các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
   2.6. Chúc mừng cán bộ bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
3. Không dùng quỹ lớp đến thăm các thầy, cô vào đợt thi hết học phần, thi tốt nghiệp.
4. Trường hợp đặc biệt, ngoài quy định phải xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu.
5. Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm phân công 1 thành viên quản lý quỹ; phải có sổ sách ghi chép các khoản thu, chi và kết thúc học kỳ báo cáo công khai trước tập thể lớp, chi đoàn.

IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHẬP HỌC: 
HSSV trúng tuyển, khi nhập học phải có đầy đủ túi hồ sơ gồm có các giấy tờ sau đây:
   1) Học bạ THPT;
   2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu kiểm tra;
   3) Giấy khai sinh;
   4) Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có) như giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc của bố mẹ, hộ khẩu thường trú của thí sinh...
   5) Giấy triệu tập trúng tuyển;
   6) 02 hồ sơ trúng tuyển (hồ sơ học sinh, sinh viên) gồm có lý lịch học sinh, sinh viên có xác nhận của địa phương nơi cư trú.
   7) Các giấy tờ khác: khai báo tạm trú, tạm vắng, giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có)
   8) 06 ảnh chân dung 3 x 4
   Nhà trường chỉ thu bản sao (photocopy) bằng tốt nghiệp có công chứng sau khi đã đối chiếu với bản chính.

V. QUY ĐỊNH VỀ THẺ HỌC SINH, SINH VIÊN:
1. Thẻ HSSV được cấp theo mẫu thống nhất của trường, thẻ được phát theo lớp. Vào đầu khóa học, HSSV nộp kinh phí, 2 ảnh 3x4 cm mới chụp không quá 6 tháng để làm thẻ. Thẻ HSSV được in cao tần trên chất liệu nhựa PVC 4 lớp theo kích cỡ chuẩn quốc tế 8,6 x 5,4 có mã vạch, mã số HSSV (mã số dùng để đăng nhập khi thi trắc nghiệm), tên trường, tên HSSV, ngành học, lớp học, khoá học.
2. Thẻ HSSV được sử dụng để: Làm thẻ dự thi, thẻ Thư viện, thẻ vào các phòng học, phòng thực hành, thẻ đi thực tập bệnh viện, cộng đồng và thẻ ra vào khu vực trường. Thẻ HSSV chỉ có giá trị trong thời gian học tập tại trường, tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ.
3. Mỗi HSSV khi vào trường được cấp thẻ 1 lần. Trong quá trình sử dụng nếu hư hỏng, mất mát, HSSV phải viết đơn xin cấp lại thẻ, trình bày rõ lý do hư hỏng, mất gửi Phòng Công tác HSSV để được cấp lại thẻ và nộp lệ phí làm lại thẻ theo quy định. Nhà trường chỉ cấp lại thẻ HSSV lần thứ 2 cho học sinh hệ Trung cấp và lần thứ 3 cho sinh viên hệ Cao đẳng với lý do trình bày chính đáng.

VI. QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC:
1. Quy định trang phục thực hành tại trường, thực hành bệnh viện.
   - Áo, quần Blouse màu trắng có cầu vai xanh theo quy định của Bộ Y tế, có logo của nhà trường.
   - Mũ, khẩu trang, thẻ học sinh, sinh viên.
   - Chỉ mặc khi thực tập tại phòng thực hành, labo xét nghiệm và tham gia thực tập điều trị, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, nghiêm cấm mặc trang phục y tế ngoài những khu vực trên.
2. Quy định trang phục Giáo dục thể chất.
   - Áo phông có logo theo quy định của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, phía sau có in tên trường.
   - Quần thể thao có sọc trắng 2 bên.
   - Đi giầy thể thao (học sinh, sinh viên đi dép không được dự học)

VII. QUY ĐỊNH VỀ SỔ THEO DÕI HSSV NỘI NGOẠI TRÚ:
1. Mỗi học sinh, sinh viên (HSSV) học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đều phải có sổ này, khai đầy dủ vào phần sơ yếu lý lịch, xin xác nhận của nhà trường vào sổ từ đầu khoá học.
2. Sổ theo dõi HSSV nội ngoại trú phải được bảo quản cẩn thận để sử dụng trong cả khoá học, được lưu giữ trong hồ sơ HSSV sau khi tốt nghiệp.
3. Mỗi HSSV có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các nội dung trong sổ này, nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện.
4. Khi muốn chuyển nơi ở: Dùng sổ này và đơn xin vào KTX hoặc giấy đăng ký ở ngoại trú (Sao thành tờ riêng, theo mẫu ở phụ lục số 1 (mẫu 1) và mẫu số 2 cuốn sổ này để làm thủ tục. Sổ được Ban quản lý khu KTX hoặc tổ trưởng tổ dân phố quản lý tập trung và giao cho HSSV trình lại cuốn sổ cho nhà trường vào cuối mỗi học kỳ, trình xong trả về nơi quản lý. Nếu trong cùng một học kỳ có việc thay đổi nơi ở, thì trước khi chuyển nơi ở: HSSV tự xin nhận xét của nơi ở cũ, nộp sổ về người quản lý nơi ở mới. HSSV ngoại trú phải thực hiện cam kết với chủ hộ khi đến tạm trú.
5. Trước khi kết thúc học kỳ 15 ngày, HSSV phải trình nộp sổ (đã có nhận xét và xác nhận của Ban quản lý khu KTX hoặc chủ hộ, tổ trưởng tổ dân phố, công an phường (xã, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi ở hiện tại) gửi cho nhà trường (Phòng Công tác học sinh, sinh viên) Sau khi nhà trường ghi kết quả đánh giá việc ở nội trú, ngoại trú, sổ được trả lại để HSSV giao về nơi quản lý. HSSV ngoại trú xin đánh giá cuối mỗi học kỳ thông qua chủ hộ, tổ trưởng tổ dân phố, hoặc cảnh sát khu vực, công an phường
6. Sổ theo dõi HSSV nội, ngoại trú được đưa vào sử dụng đồng loạt đối với HSSV hệ chính quy từ học kỳ một của đầu khóa học.
7. Học sinh, sinh viên không đăng ký tạm trú, tạm vắng và thực hiện các quy định về sổ theo dõi HSSV nội ngoại trú sẽ nhận điểm rèn luyện không vượt quá mức Trung bình.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÁT, XÁC NHẬN GIẤY TỜ VÀ NHỮNG PHÒNG, BỘ PHẬN HSSV CẦN LIÊN HỆ:
1. Quy định cấp, phát và tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ:
   - Học sinh, sinh viên có nhu cầu cấp phát các loại hồ sơ giấy tờ nộp đơn đăng ký tại các phòng chức năng theo thời gian quy định cụ thể của phòng.
   - Các phòng tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và thông báo thời gian trả lại cho học sinh, sinh viên
   - HSSV nộp đơn tại phòng nào nhận hồ sơ tại phòng đó theo thời gian hẹn trả.
   - Những học sinh, sinh viên bị buộc thôi học, xin thôi học phải hoàn trả đầy đủ các khoản nợ, mượn nhà trường, nộp lại thẻ HSSV, các loại giấy xác nhận cho Nhà trường.
   - Học sinh, sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí, kinh phí đào tạo và các khoản thu theo đúng thời gian quy định
2. Những phòng, bộ phận HSSV cần liên hệ:
2.1. Phòng Công tác HSSV (Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, rèn luyện, chế độ chính sách của HSSV):
   - Quản lý lưu trữ hồ sơ HSSV (lý lịch học sinh, sinh viên, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận diện chính sách, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, bản khai nhân khẩu, lý lịch ảnh), nộp mới, bổ sung hồ sơ HSSV còn thiếu.
   - Phân chia lớp sinh hoạt, chỉ định Ban Cán sự lớp, các vấn đề về tổ chức lớp, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về chuyển trường, chuyển ngành, chuyển lớp, tạm ngừng học tập, nhập học lại.
   - Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, học bổng, chuyển đổi hệ ngân sách...
   - Cấp phát sổ tay HSSV, sổ tay quản lý HSSV nội, ngoại trú, sổ tay Ban Cán sự lớp, thẻ HSSV theo quy định.
   - Tiếp nhận, giải quyết và cấp giấy phép nghỉ học dưới 1 ngày. Trên 1 ngày Phòng Công tác HSSV tiếp nhận đơn xin ý kiến Ban Giám hiệu.
   - Cấp giấy chứng nhận là HSSV của trường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc giải quyết các yêu cầu cá nhân.
   - Cấp chứng nhận để HSSV hoàn thiện hồ sơ được hưởng ưu đãi, chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.
   - Tiếp nhận đơn và giải quyết các thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập, xin thôi học, xin học tiếp, xin cấp lại thẻ HSSV.
   - Đăng ký xin gặp Ban Giám hiệu.
   - Tiếp nhận báo cáo thường xuyên từ GVCN/CVHT, ban cán sự lớp.
   - Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan Ký túc xá, quản lý HSSV nội, ngoại trú.
   - Đăng ký BHYT và Bảo hiểm thân thể.
2.2. Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy, học tập):
   - Quản lý các loại hồ sơ, giấy tờ của HSSV (giấy báo trúng tuyển và nhập học; giấy chứng nhận điểm thi đại học, cao đẳng; bản sao bằng tốt nghiệp THPT; bản sao học bạ THPT), nộp mới, bổ sung các hồ sơ còn thiếu.
   - Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận học xong chương trình, bảng điểm học kỳ, năm học và khóa học, các loại chứng chỉ về đào tạo, học tập.
   - Quản lý, cấp phát sổ lên lớp.
   - Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến kế hoạch đào tạo, quy chế đào tạo, điểm học tập, lịch giảng, lịch thi, thực tập thực hành thường xuyên và cuối khóa...
   - Tiếp nhận đơn xin phúc khảo, phiếu đăng ký học bù, học lại, học cải thiện điểm ...
2.3. Phòng Kế hoạch Tài chính (Kế toán - quỹ).
   - Thu các khoản tiền học phí, kinh phí đào tạo, tiền học bù, học lại, thi lại, tiền BHYT, bảo hiểm thân thể ...
   - Tiếp nhận ý kiến và giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí và lệ phí.
   - Cấp tiền học bổng, tiền khen thưởng, tiền trợ cấp (nếu có)
2.4. Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp.
   - Quản lý, cấp phát sửa chữa và các loại phương tiện phục vụ giảng dạy (micro, loa máy, máy chiếu ...)
   - Tiếp nhận ý kiến và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, dụng cụ trang thiết bị tại phòng học, phòng thực hành.
2.5. Bộ phận tuyển sinh và việc làm (thuộc Phòng QL Đào tạo):
   - Thu, nộp hồ sơ tuyển sinh, kinh phí thi tuyển, xét tuyển và các vấn đề liên quan đến tuyển sinh.
   - Tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến du học, việc làm.
2.6. Phòng Khám đa khoa trường (Y tế cơ quan)
   - Khám, cấp cứu ốm đau, tai nạn;
   - Tổ chức khám sức khoẻ đầu khoá, giữa khóa và cuối khóa học cho học sinh, sinh viên (theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe).
   - Giải quyết chế độ chính sách về BHYT và tai nạn.
   - Cấp giấy giới thiệu đi khám chữa bệnh tuyến trên.

IX. QUY ĐỊNH VỀ THƯ VIỆN:
1. Hướng dẫn sử dụng thư viện.
1.1. Giờ phục vụ.
   Từ thứ 2 đến thứ 7:  - Sáng từ 07h30’ đến 10h30’
                                    - Chiều từ 13h30’ đến 17h00’
1.2. Quy định mượn tài liệu
   HSSV được mượn sách giáo khoa, tài liệu học tập phù hợp với các học phần trong học kỳ đang học. Danh mục sách này được mượn theo lớp. Chậm nhất 7 ngày sau khi thi hết học phần, ban cán sự lớp phải nộp trả toàn bộ tài liệu của môn học đã thi cho thư viện, trả chậm 1 ngày nộp 500 đồng /1 ngày/1 quyển sách.
1.3. Tìm và mượn tài liệu.
   HSSV tìm tài liệu cần mượn theo danh mục tài liệu được phân loại tại thư viện. HSSV mượn tài liêụ về nhà làm thủ tục với thủ thư để nhận sách, sách được mượn ngoài danh mục mượn theo lớp tối đa 2 cuốn, thời gian mượn 7 ngày, quá thời hạn 7 ngày, HSSV phải trả 500 đồng /1 ngày /1 cuốn sách.
1.4. Về sử dụng Internet, thư viện điện tử và đọc sách tại chỗ.
   - HSSV chỉ được sử dụng máy tính để tra cứu thư viện điện tử hoặc tra cứu tài nguyên trên internet, không được sử dụng để chat, truy cập các website không lành mạnh, chơi điện tử ...
   - Phòng đọc chỉ sử dụng đọc báo, đọc tạp chí tại chỗ, không phục vụ sách giáo khoa, sách tham khảo đọc tại chỗ.
2. Nội quy thư viện.
2.1. Thẻ thư viện.
   - Thẻ HSSV đồng thời là thẻ thư viện, thẻ dự thi.
   - HSSV khi vào thư viện, vào phòng thi phải xuất trình thẻ HSSV.
2.2. Nội quy tại thư viện.
   - Phải tự bảo quản tư trang, không để các đồ quý, có giá trị cao tại thư viện. Khi xẩy ra mất mát, thư viện không chịu trách nhiệm.
   - Giữ gìn trật tự, im lặng, vệ sinh trong thư viện. Không đội nón, mũ, hút thuốc là, mang đồ ăn, kẹo cao su, những chất dễ cháy nổ vào thư viện.
   - Không cắt xén tranh ảnh, tư liệu, không làm rách và ghi dấu lên sách báo.
   - Tuyệt đối không mang sách, báo và tài liệu của thư viện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của thủ thư.
   - Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo từng mức độ vi phạm.
X. QUY ĐỊNH VỀ NỘI TRÚ:
   - Học sinh, sinh viên có nguyện vọng ở KTX sinh viên của thành phố phải nộp đơn xin ở nội trú có xác nhận của Phòng Công tác HSSV.
   - Đối với học sinh, sinh viên ở nội trú tại khu KTX sinh viên của thành phố quản lý phải chấp hành đầy đủ nội quy của khu KTX (HSSV vi phạm nội quy sẽ chịu xử lý theo quy định của khu KTX và chịu hình thức kỷ luật của nhà trường).
XI. QUY ĐỊNH VỀ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG:
1. Bảo hiểm y tế.
1.1. Mức đóng BHYT: Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt nam
1.2. Hiệu lực sử dụng thẻ BHYT: 12 tháng tính từ ngày được cấp thẻ.
1.3. Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT.
   - Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại phòng khám đa khoa trường.
   - Khám, cấp cứu, điều trị, phát thuốc, chuyển lên tuyến trên khi bệnh nặng.
   - Khám chữa bệnh tại các bệnh viện các tuyến theo quy định của Bảo hiểm xã hội.
1.4. Những điều cần chú ý khi thực hiện BHYT.
   - Đi đúng cơ sở khám chữa bệnh ghi trên thẻ bảo hiểm. Trường hợp khám chữa bệnh ở tuyến trên phải có phiếu chuyển viện.
   - Xuất trình thẻ BHYT cùng với 1 loại giấy tờ tuỳ thân có ảnh cho cơ sở khám chữa bệnh.
   - Trường hợp chưa được hưởng chế độ tại cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh cần lưu giữ chứng từ hoá đơn liên quan và đến BHXH để được thanh toán theo qui định.
2. Bảo hiểm thân thể.
2.1. Mức đóng bảo hiểm thân thể: Theo quy định của công ty bán bảo hiểm thân thể.
2.2. Hiệu lực bảo hiểm: Ngay sau khi người tham gia hoàn thành thủ tục đóng phí theo quy định, bảo hiểm có giá trị 1 năm kể từ ngày tham gia.
2.3. Quyền lợi tham gia bảo hiểm được chi trả trong các trường hợp sau:
   - Thương tật thân thể do tai nạn.
   - Chết do tai nạn.
   - Người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm công ty sẽ trả lại số tiền bảo hiểm.
   - Bị thương tật thân thể do tại nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ trả bảo hiểm theo tỷ lệ % của số tiền bảo hiểm.
 


 

 

Tác giả bài viết: ThS Phạm Anh Tuấn

Nguồn tin: Phòng Công tác Học sinh - sinh viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 18: Từ 28/11 đến 04/12/2022
Sáng thứ 2:
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
7h30: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp 2
Chiều thứ 4:
14h00: Họp giao ban cán bộ chủ chốt
Địa điểm: Phòng họp 2
Sáng thứ 5:
7h30: Ban Giám hiệu dự Hội nghị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 89

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 83


Hôm nayHôm nay : 17360

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86059

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 26785540