01:15 ICT Thứ ba, 02/06/2020

Trang chủ » Văn bản

Tên / Số / ký hiệu : 33/KH-CĐYT
Về việc / trích yếu

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng LTVLVH K4

Ngày ban hành 28/05/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Phòng Quản lý đào tạo - NCKH
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt TS.Nguyễn Thanh Sơn
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường CĐ Y tế Thái Bình
Tải về máy Đã xem : 334 | Đã tải: 6
Nội dung chi tiết
UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
---------------------
Số :    33 /KH-CĐYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                      Thái Bình, ngày 28  tháng 5  năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP
Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH K4
 
A.     KẾ HOẠCH ÔN THI
1. Thời gian:   - Ôn thi 01/7/2019 đến 21/7/2019 ( 03 tuần)
    - Thi TH ngày 26/7/2019 (Thứ 6)
    - Thi LT ngày 27/7/2019 (Thứ 7)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Thi 02 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài: 180 phút
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong bộ câu hỏi do Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng đã công bố.
+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: (10 điểm) trong đó:
-  Đánh giá năng lực thực hành trên người bệnh (7.0 điểm): Tác phong, trang phục, khả năng tư duy nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, thực hiện một  kỹ thuật chăm sóc và đánh giá kỹ năng giao tiếp, tư vấn GDSK cho người bệnh tại Bệnh viện
-  Đánh giá khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp, ra quyết định  qua bản lập KHCS người bệnh, tại trường (3.0 điểm).
B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP
1. Thành lập hội đồng thi tốt nghiệp, các ban giúp việc và các tiểu ban.
2. Hội đồng thi Tốt nghiệp duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
          - Chuẩn bị: Giáo viên chủ nhiệm lớp và Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, phòng Quản lý đào tạo.
- Hoàn thành trước ngày 22 tháng 7 năm 2019.
3. Chuẩn bị nội dung cho thi lý thuyết và thi thực hành
          - Chuẩn bị: Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng.
- Nội dung lý thuyết hoàn thành trước ngày 22 tháng 7 năm 2019.
- Nội dung thực hành hoàn thành trước ngày 22 tháng 7 năm 2019.
4. Chuẩn bị phương tiện cho sinh viên, học sinh thi thực hành
          - Chuẩn bị:
          + Khoa Lâm sàng.
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 22 tháng 7 năm 2019.
5. Chuẩn bị phòng thi, các phương tiện phục vụ cho kỳ thi
          + Chuẩn bị: Phòng Tổ chức- hành chính- tổng hợp.
+ Thời gian hoàn thành: trước ngày 25 tháng 6  năm 2019.
C. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THI TỐT NGHIỆP

Ngày

 
Buổi
 
Nội dung Thành phần Địa điểm
18/7
2019
Thứ 5
Sáng - 8h00: Xét Sinh viên đủ điều kiện dự thi TN
 
- Chủ tịch HĐ
- Phòng Quản lý ĐT
- Phòng CTHSSV.
- Phòng họp
Chiều - 15h00:  SV lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VHVL K4 nghe phổ biến Quy chế, bốc thăm khoa thi. - Ban thư ký - Phòng E4.1; E4.2
25/7
2019
Thứ 5
Chiều - 15h00: Họp  hội đồng thi TN mở rộng.
-16h00: Thống nhất quy trình chấm thi thực hành các đối tượng
 
- Thành viên Hội đồng
- Các ban thư ký, coi thi, chấm thi, hậu cần  kỳ thi
- Ban giám hiệu, Trưởng các bộ phận
- Phòng họp T3
 
- 15h00:
+ Làm đề LTCM
+ Dán danh sách phòng thi
+ Niêm phong phòng thi
- Ban đề
- Ban Thư ký
 
 
 
 
 
- Phòng họp T2
- Các phòng thi
 
 
 
26/7
2019
Thứ 6
 
Sáng
 
Thi Thực hành CĐ Điều dưỡng LTVHVL K4
- 7h-10h30: Thi Thực hành, lập Kế hoạch chăm sóc trên người bệnh tại các khoa lâm sàng BV đa khoa.
-10h30-11h: Ban thư kí nhận bài thi tại Phòng QLĐT trường CĐYTB
 
 
 
Tổng số 52 HV thi tại 06 khoa BV đa khoa tỉnh
1. Ngoại Tổng hợp
2. Ngoại CTCH- Bỏng
3. Ngoại Tiết niệu
4. Nội Tim mạch
5. Nội Thần kinh
6. Nội Hô Hấp
26/7
2019
Thứ 6
 
Chiều
 
Hỏi thi Lập kế hoạch chăm sóc CĐ Điều dưỡng LTVHVL K4
 
-13h30-16h30: Thi vấn đáp bệnh án tại trường.
-16h30-17h00: Ban thư kí nhận tổng hợp điểm tại phòng Quản lí đào tạo.
 
 
 
 
06 bàn tại các phòng  thực  hành điều dưỡng trường.
 
 
03 phòng THĐD chia 06 bàn
 
27/7
2019
Thứ 7
 
Sáng
 
 
 
Thi Lý thuyết chuyên môn
 
 
 
 
 
 
Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VHVL K4
 
 
 
-  Phòng E4.1; E4.2
 
 
 
- 07h00 họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 07h30- 11h00: tổ chức thi LTCM theo hiệu lệnh
 
 
29/7
2019
Thứ 2
S-C
 
 
 
 
 
- Làm phách các đối tượng
- Làm đáp án chấm LTCM
 
- Ban Thư ký
- Ban đề
- Trường Cao đẳng y tế Thái Bình
30/7
2019
  Thứ 3
S-C  
- Chấm Lý thuyết chuyên môn.
Ban chấm - Phòng họp T3
31/7
2019
  Thứ 4
S-C
 
 
 
Tổng hợp điểm Chấm thi LTCM
 
Ban TK  
 
- Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/8
2019
  Thứ 6
 
C
-14h00: Họp hội đồng
-16h00: Công bố kết quả
 
- Thành viên Hội đồng
- Ban thư ký
 
 
02/9
2019
S-C Cấp giấy chứng nhận TN  
 
.
Phòng QLĐT
 
*Nơi nhận:
- BGH, các phòng, khoa;
- Lưu: ĐT,VT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
TS. Nguyễn Thanh Sơn
 
 
 

Tin tức

Video

Lịch công tác

Tuần 43: Từ 25/05 đến 31/05/2020
Sáng thứ 2:
Đ/c Dung - Hiệu trưởng dự kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đợt 1 từ ngày 20/5-29/5
8h00: Tiếp đoàn kiểm tra của Sở Y tế và BHXH tỉnh 

Thành phần: Đ/c Trọng,đ/c Kiên, đ/c Tống Hoa,đ/c Duy, đ/c Dương, đ/c Cường
Địa điểm: Phòng họp 2
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
9h00: Rà soát minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo
TP: Đ/c Sơn, Hà, Dũng, Hòa, Giang (KT)
Địa điểm: dự án HPET - Hà Nội
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
 9h30: Báo cáo UBND tỉnh Đề án thành lập Bệnh viện
Thành phần: Ban Giám hiệu; Đ/c Kiên, Đ/c Thưởng, Đ/c Duy
Địa điểm: Phòng họp - UBND tỉnh
8h00: Dự Hội thảo tự kiểm định chương trình, dự án HPET 
TP: Đ/c Sơn, Hà, Dũng, Hòa, Giang (KT)
Địa điểm: Đà Nẵng
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
15h00: Họp HĐ xét học bổng KKHT khối CĐ Dược K4, Dược K5, XNK5, Điều dưỡng K11
- TP: Hội đồng, GVCN, CVHT các khối lớp
- Địa điểm: Phòng họp 2
16h00: Họp khối thi đua các trường ĐH, Cao đẳng
Thành phần: BGH, TP Tổ chức và đại diện các trường ĐH,CĐ
Địa điểm: Phòng họp 1
Sáng thứ 6:
Đ/c Dung -Hiệu trưởng đi công tác từ ngày 29/5 đến 01/6
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Trực lãnh đạo ngày T7: Đ/c Sơn -PHT
Chiều thứ 7:
8h00: Làm việc trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ
TP: BGH, Hà, Dũng, B. Hoa, P. Tuấn, Hòa
Địa điểm: Phòng họp 2
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 366

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10222

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15415247