12:01 ICT Thứ năm, 23/05/2019

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên
 

Liên kết website

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện » Thông báo mới nhất

Thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp năm 2018

Thứ hai - 12/03/2018 15:37
Nhà trường quy định về việc đăng ký và làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) năm 2018 như sau:
1. Điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp:
* Đối tượng CĐ Điều dưỡng: Những sinh viên đạt học lực từ Giỏi trở lên (Điểm trung bình chung tích lũy đến hết học kỳ 5 >=3.2 và không quá 10% số sinh viên trong khóa). Sinh viên được chọn 1 trong những chuyên ngành:
- Chăm sóc sức khỏe người bệnh Nội khoa
- Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa
- Chăm sóc sức khỏe người bệnh Bà mẹ, PN và gia đình
- Chăm sóc sức khỏe trẻ em
- Chăm sóc sức khỏe người bệnh CC-HSTC
- Phục hồi chức năng
- Điều dưỡng cộng đồng
- Tổ chức Y tế
- Y tế công cộng…
* Đối tượng CĐ Dược: Những sinh viên đạt học lực từ Giỏi trở lên (Điểm trung bình chung tích lũy đến hết học kỳ 5 >=3.2 và không quá 10% số sinh viên trong khóa). Sinh viên được chọn 1 trong những chuyên ngành:
Dược liệu- Dược cổ truyền, Dược lý- Dược lâm sàng, Bào chế, Kiểm nghiệm, Tổ chức quản lý và kinh tế dược, Hóa dược, Kỹ năng giao tiếp thực hành tại các nhà thuốc…
* Đối tượng CĐ Xét nghiệm y học: Những sinh viên đạt học lực từ Giỏi trở lên Điểm trung bình chung tích lũy đến hết học kỳ 5 >=3.2 và không quá 10% số sinh viên trong khóa. Sinh viên được chọn 1 trong những chuyên ngành:
Hóa sinh, huyết học, Vi ký sinh trùng, Miễn dịch, Kỹ thuật Y sinh học phân tử, Giải phẫu bệnh, Y tế công cộng…
- Sinh viên được đăng ký giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp và Hiệu trưởng ra quyết định chính thức GV hướng dẫn SV làm KLTN.
2. Thời gian đăng ký Khóa luận tốt nghiệp: 
- Đăng ký học các học phần thay thế và KLTN, trước ngày 10/3/2018.
- Thời gian làm khóa luận tốt nghiệp: Từ 17/3/2018 đến 31/5/2018
- Lịch bảo vệ khóa luận dự kiến: 16/6/2018 đến ngày 30/6/2018. 
- Những sinh viên đủ điều kiện nhưng không đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và các sinh viên khác phải đăng ký 05 tín chỉ trong số các học phần tự chọn.
- Lịch học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: Từ 28/5 /2018 đến 28/7/2018
3. Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp
3.1 Quy định về thời gian:
- Đăng ký tên đề tài, phân công GV hướng dẫn: Từ 20/02- 12/3/2018
- Hoàn thiện Đề cương nghiên cứu: 13/3- 31/3/2018
- Thực hiện KLTN: 01/4-31/5/2018
- Thời gian nộp quyển báo cáo KLTN:
+ CĐ Điều dưỡng, Xét nghiệm y học: 11/6- 15/6/2018 và  lịch Bảo vệ  KLTN: 22/6-30/6/2018.
+ CĐ Dược: 25/6-29/6/2018 và  lịch Bảo vệ KLTN: 02/7-07/7/2018
3.2 Quy định các phần chính Đề cương nghiên cứu: từ 30-35 trang
3.2.1 Tên đề tài
3.2.2 Đặt vấn đề và mục tiêu: 1-2 trang
3.2.3 Tổng quan tài liệu: 5-15 trang
3.2.3 Phương pháp nghiên cứu. 3-5 trang
Đây là phần quan trọng và bao gồm các thông tin sau:
- Đối tượng NC
- Địa điểm NC
- Mẫu và cách chọn mẫu
- Thiết kế và quy trình NC
- Biến số và chỉ số NC
- Kỹ thuật và công cụ NC
- Kỹ thuật quản lý và phân tích số liệu
- Đạo đức NC
3.2.4 Dự kiến kết quả, kết luận, kiến nghị: 5-10 trang
3.2.8 Kế hoạch NC: Nhân lực, vật lực, thời gian và dự toán kinh phí (kẻ bảng - 1 trang)
3.2.9 Danh mục tài liệu tham khảo
3.2.10 Phụ lục
3.3 Báo cáo kết quả nghiên cứu
  • Nội dung KLTN phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đặt ra. Kết quả nghiên cứu trong KLTN là kết quả của chính tác giả, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào khác. Các kết quả của KLTN phải chứng tỏ được tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để giải quyết vấn đề đặt ra.
- Mỗi khóa luận tốt nghiệp phải nộp 4 bản  vào  trước ngày:
 + CĐ Điều dưỡng, Xét nghiệm y học: 11/6/2018.
 + CĐ Dược: 25/6/2018
- Khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 30- 40 trang (không kể các trang phụ lục và tài liệu tham khảo) trên một mặt giấy khổ A4 (210.297 mm)
- Sử dụng phông chữ Times New Roman font Unicode cỡ chữ 13pt hoặc 14 pt; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ, giãn dòng đặt ở chế độ 1,5 dòng; lề trên 3,0cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, trên đầu phía mỗi trang giấy.
- Khóa luận tốt nghiệp đóng bìa mềm, được trình bày bố cục theo theo mẫu gửi kèm.
- Sinh viên phải chỉnh sửa quyển khóa luận theo yêu cầu của Hội đồng chấm. Nộp 01 quyển chính thức sau khi đã chỉnh sửa về phòng QLĐT và thư viện trường sau khi bảo vệ khóa luận 07 ngày.
4. Quy trình bảo vệ khoá luận tốt nghiệp:
- Sinh viên có tên trong danh sách Bảo vệ KLTN có mặt trước buổi bảo vệ 15 phút, trang phục, nam quần âu áo sơ  mi, nữ có thể mặc áo dài;
- Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp và điều kiện buổi bảo vệ;
- Chủ tịch Hội đồng (trưởng bàn) công bố danh sách các thành viên có mặt, danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ, trình tự buổi bảo vệ đối với sinh viên;
- Uỷ viên thư ký gọi sinh viên vào bảo vệ theo thứ tự danh sách của Hội đồng, đọc tên đề tài, người hướng dẫn;
- Sinh viên trình bày tóm tắt khoá luận tốt nghiệp; thời gian bảo vệ khoá luận của một sinh viên (kể cả thời gian trình bày, thời gian hỏi của các Uỷ viên Hội đồng, thời gian trả lời của sinh viên,..) tối đa  20 phút;
- Sau khi sinh viên trình bày tóm tắt khoá luận tốt nghiệp, các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi cho sinh viên;
- Sinh viên chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng (trong quá trình sinh viên trả lời, các thành viên Hội đồng có thể hỏi thêm);
- Uỷ viên thư ký hoặc người hướng dẫn đọc nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn
- Các thành viên Hội đồng chấm điểm và thống nhất điểm;
- Sau khi chấm xong khoá luận tốt nghiệp của cả Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng (trưởng bàn) ghi biên bản chấm khoá luận tốt nghiệp theo mẫu quy định và chuyển về Phòng Đào tạo cùng với kết quả bảo vệ khoá luận của sinh viên.
- Nhiệm vụ của uỷ viên thư ký: Chuẩn bị và phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho buổi bảo vệ; Ghi lại biên bản Hội đồng, cụ thể một sinh viên như sau :
+ Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
+ Tóm tắt phần trình bày của sinh viên
+ Đọc và ghi lại câu hỏi phản biện, ghi lại tóm tắt phần trả lời của sinh viên
+ Ghi lại các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và phần trả lời của sinh viên đối với từng câu hỏi
+ Thống kê kết quả chấm điểm của Hội đồng.
+ Ghi lại nội dung cần chỉnh sửa và ký xác nhận cho sinh viên sau khi đã chỉnh sửa.
Phần báo cáo của Sinh viên
4.1 Chuẩn bị  slide báo cáongắn gọn, đẹp, súc tích, cụ thể như sau:
- Tổng số khoảng 15-20 slide;
- Mỗi slide không quá 07 dòng; Không đánh số đề mục trong slide, cỡ chữ 28-32.
+ Trình bày ngắn gọn và súc tích nội dung, nên trình bày dưới dạng hình ảnh, sơ đồ, nội dung chi tiết có thể tự diễn giải thêm (không đưa vào slide);
- Về nội dung thuyết trình: 
+ Tên đề tài, họ tên Sinh viên, họ tên Giảng viên hướng dẫn: 01 slide 
+ Lý do chọn đề tài (đặt vấn đề): 01 - 02 slide 
+ Phân tích thực trạng về vấn đề nghiên cứu (Tổng quan): 03-05 slide
+ Phương pháp NC: 1-2 slide
+ Kết quả và bàn luận: 5-7 slide
+ Kết luận: 1-2 slide
+ Khuyến nghị: 1 slide
+ Cám ơn Hội đồng: 01 slide (cám ơn Hội đồng đã lắng nghe và xin được Hội đồng góp ý).
4.2 Chuẩn bị bài thuyết trình
-  Mỗi Hội đồng chấm KLTN có 03 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐ, 01 Thư ký HĐ và 01 Uỷ viên HĐ, người hướng dẫn của  SV sẽ không tham gia trong Hội đồng chấm KLTN của SV đó.
- Trước buổi bảo vệ nhà trường thông báo quyết định thành lập hội đồng và thứ tự bảo vệ của sinh viên.
- Phần báo cáo và bảo vệ tốt nghiệp của mỗi SV tối đa 30 phút:
+ Phần thuyết trình (7-12 phút), 
+ Phần ra câu hỏi của các thầy cô trong Hội đồng (2-3 phút)
+ Phần trả lời các câu hỏi của hội đồng (7- 10 phút).
- Phần thuyết trình phải to, rõ ràng, truyền cảm, lô-gíc.
- Sinh viên cần chuẩn bị và thuyết trình thử.
4.3 Chuẩn bị trả lời câu hỏi
-  Sau khi thuyết trình xong, sinh viên cần chú ý lắng nghe nhận xét của người phản biện. Cần tập trung vào những câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng
- Chủ tịch hội đồng điều hành phần nhận xét, đặt câu hỏi cho sinh viên.
- Sinh viên cần chuẩn bị giấy bút để ghi lại các câu hỏi của giáo viên. 
- Các trả lời cần to, rõ ràng, ngắn gọn, tập trung đúng vào ý mà người hỏi muốn hỏi.
5. Đánh giá
 Đánh giá khoá luận theo thang điểm 10 (lẻ đến 0.25) sau đó được chuyển thành chữ theo quy định như sau:
                                              Loại đạt: A (8,5-10) – Giỏi
  B (7,0-8,4) – Khá
  C (5,5-6,9) – Trung bình
  D (4,0-5,4) – Trung bình yếu
Loại không đạt: F (Dưới 4,0) – Kém

6. Phiếu chấm khoá luận tốt nghiệp
Chấm theo thang điểm 10 bao gồm:          
- Đầy đủ nội dung (2đ)
- Sự cần thiết của đề tài (1đ)
- Mục tiêu, pp nghiên cứu phù hợp(2đ)
- Kết quả, bàn luận phù hợp với mục tiêu và phương pháp nghiên cứu(2đ)
- Kỹ năng trình bày (2đ)
- Trả lời câu hỏi thêm (1đ)
 
Nhà trường thông báo để các thầy cô cố vấn học tâp, thầy cô hướng dẫn và sinh viên thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Các phòng, khoa;
- Websitse nhà trường;
- Lưu VT, ĐT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
TS. Phạm Quang Hòa

Tác giả bài viết: Trần Quốc Bảo - quocbaoit

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 43: Từ 20/05 đến 26/05/2019
Sáng thứ 2:
8h00: Khai giảng lớp tập huấn dự án HPET
TP: Đ/c Sơn, Hà, Dũng, Đông, Hiền
Địa điểm: Phòng họp
Chiều thứ 2:
14h00: Làm việc đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT
TP: Đ/c Sơn, Hà, Kiên, Thu
Điạ điểm: Phòng giao ban
Sáng thứ 3:
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
7h30: Đ/c Trọng - PHT Dự Hội nghị diễn đàn trẻ em cấp tỉnh
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
7h30: Họp Đảng ủy
8h30: Họp giao ban tháng 6

Địa điểm: Phòng họp giao ban
Trực lãnh đạo: đ/c Sơn - PHT
Chiều thứ 7:
14h00: Họp hội đồng tuyển dụng lao động HĐ
Thành phần: Đ/c Dung, Sơn, Trọng, Kiên, Hà
Địa điểm: Phòng giao ban
15h00: Đ/c Trọng - PHT dự chuyển giao phẫu thuật tim mạch
Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh
Chủ nhật: Trực ngày CN: Phòng TCHC +Phòng Công tác HSSV

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 2465

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 157586

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12148614