02:55 ICT Thứ bảy, 24/08/2019

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên
 

Liên kết website

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp năm 2019

Thứ hai - 18/03/2019 08:20
Nhà trường quy định về việc đăng ký và làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) năm 2019 như sau:
1. Điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp:
* Đối tượng CĐ Điều dưỡng: Những sinh viên đạt học lực từ Giỏi trở lên (Điểm trung bình chung tích lũy đến hết học kỳ 5 >=3.2 và không quá 10% số sinh viên trong khóa). Sinh viên được chọn 1 trong những chuyên ngành:
- Chăm sóc sức khỏe người bệnh Nội khoa
- Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa
- Chăm sóc sức khỏe người bệnh Bà mẹ, PN và gia đình
- Chăm sóc sức khỏe trẻ em
- Chăm sóc sức khỏe người bệnh CC-HSTC
- Phục hồi chức năng
- Điều dưỡng cộng đồng
- Tổ chức Y tế
- Y tế công cộng…
* Đối tượng CĐ Dược: Những sinh viên đạt học lực từ Giỏi trở lên (Điểm trung bình chung tích lũy đến hết học kỳ 5 >=3.2 và không quá 10% số sinh viên trong khóa). Sinh viên được chọn 1 trong những chuyên ngành:
Dược liệu- Dược cổ truyền, Dược lý- Dược lâm sàng, Bào chế, Kiểm nghiệm, Tổ chức quản lý và kinh tế dược, Hóa dược, Kỹ năng giao tiếp thực hành tại các nhà thuốc…
* Đối tượng CĐ Xét nghiệm y học: Những sinh viên đạt học lực từ Giỏi trở lên Điểm trung bình chung tích lũy đến hết học kỳ 5 >=3.2 và không quá 10% số sinh viên trong khóa. Sinh viên được chọn 1 trong những chuyên ngành:
Hóa sinh, huyết học, Vi ký sinh trùng, Miễn dịch, Kỹ thuật Y sinh học phân tử, Giải phẫu bệnh, Y tế công cộng…
- Sinh viên được đăng ký giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp và Hiệu trưởng ra quyết định chính thức GV hướng dẫn SV làm KLTN.
2. Thời gian đăng ký Khóa luận tốt nghiệp: 
- Đăng ký học các học phần thay thế và KLTN, trước ngày 10/3/2019.
- Thời gian làm khóa luận tốt nghiệp: Từ 25/3/2019 đến 31/5/2019
- Lịch bảo vệ khóa luận dự kiến: 13/6/2019 đến ngày 30/6/2019. 
- Những sinh viên đủ điều kiện nhưng không đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và các sinh viên khác phải đăng ký 05 tín chỉ trong số các học phần tự chọn.
- Lịch học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: Từ 03/6 /2019 đến 20/7/2019
3. Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp
3.1 Quy định về thời gian:
- Đăng ký tên đề tài, phân công GV hướng dẫn: Từ 25/03- 29/3/2019
- Hoàn thiện Đề cương nghiên cứu: 29/3- 15/4/2019
- Thời gian nộp quyển báo cáo Đề cương KLTN: 16/4/2009-17/4/2019
- Bảo vệ Đề cương nghiên cứu Thực hiện KLTN: 18/4-20/4/2019
- Chỉnh sửa hoàn thiện Đề cương NC: 21/4-29/4/2019
- Làm đề tài KLTN từ: 01/5-29/5/2019
- Nộp quyển chấm KLTN: 30-31/5/2019
- Giảng viên chấm KLTN đọc quyển đề tài KLTN:
+ CĐ Điều dưỡng, Xét nghiệm y học: 1/6-7/6/2019
+ CĐ Dược: 9/6/2019- 15/6/2019
3.2 Quy định các phần chính Đề cương nghiên cứu: từ 15-30 trang
3.2.1 Tên đề tài
3.2.2 Đặt vấn đề và mục tiêu: 1-2 trang
3.2.3 Tổng quan tài liệu: 5-15 trang
3.2.3 Phương pháp nghiên cứu. 3-5 trang
Đây là phần quan trọng và bao gồm các thông tin sau:
- Đối tượng NC
- Địa điểm NC
- Mẫu và cách chọn mẫu
- Thiết kế và quy trình NC
- Biến số và chỉ số NC
- Kỹ thuật và công cụ NC
- Kỹ thuật quản lý và phân tích số liệu
- Đạo đức NC
3.2.4 Dự kiến kết quả, kết luận, kiến nghị: 5-10 trang
3.2.8 Kế hoạch NC: Nhân lực, vật lực, thời gian và dự toán kinh phí (kẻ bảng - 1 trang)
3.2.9 Danh mục tài liệu tham khảo
3.2.10 Phụ lục
3.3 Báo cáo Đề cương nghiên cứu
- Nội dung Đề cương KLTN làm Porpoint khoảng 20 slide và nộp quyển Đề cương NC phải thể hiện được các ý chính trong lĩnh vực chuyên môn, trình bày khoảng 15-20 trang.
- Mỗi Đề cương khóa luận tốt nghiệp phải nộp 3 bản  theo quy định.
 4. Quy trình Báo cáo Đề cương khoá luận tốt nghiệp:
- Sinh viên có tên trong danh sách Bảo vệ Đề cương KLTN có mặt trước buổi bảo vệ 15 phút, trang phục quần âu áo sơ  mi;
- Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng chấm Đề cương khoá luận tốt nghiệp và điều kiện buổi bảo vệ;
- Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách các thành viên có mặt, danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ, trình tự buổi bảo vệ đối với sinh viên;
- Uỷ viên thư ký gọi sinh viên vào bảo vệ theo thứ tự danh sách của Hội đồng, đọc tên đề tài, người hướng dẫn;
- Sinh viên trình bày tóm tắt Đề cương khoá luận tốt nghiệp; thời gian báo cáo (kể cả thời gian trình bày, thời gian hỏi của các Uỷ viên Hội đồng, thời gian trả lời của sinh viên,..) tối đa  15 phút;
- Sau khi sinh viên trình bày tóm tắt Đề cương khoá luận tốt nghiệp, các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi cho sinh viên;
- Sinh viên chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng (trong quá trình sinh viên trả lời, các thành viên Hội đồng có thể hỏi thêm);
- Các thành viên Hội đồng  thống nhất công nhận, chỉnh sửa Đề cương KLTN, ghi biên bản Công nhận Đề cương khoá luận tốt nghiệp.
- Nhiệm vụ của uỷ viên thư ký: Chuẩn bị và phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho buổi bảo vệ Đề cương; Ghi lại biên bản Hội đồng, cụ thể một sinh viên như sau :
+ Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
+ Tóm tắt phần trình bày của sinh viên
+ Đọc và ghi lại câu hỏi phản biện, ghi lại tóm tắt phần trả lời của sinh viên
+ Ghi lại các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và phần trả lời của sinh viên đối với từng câu hỏi
+ Ghi lại nội dung cần chỉnh sửa cho sinh viên.
+ Ghi lại Quyết định của CT Hội đồng công nhận Đề cương được hoàn thiện tiếp hay phải thay đổi, chỉnh sửa
Phần báo cáo của Sinh viên
4.1 Chuẩn bị  slide báo cáongắn gọn, đẹp, súc tích, cụ thể như sau:
- Tổng số khoảng 15-20 slide;
- Mỗi slide không quá 07 dòng; Không đánh số đề mục trong slide, cỡ chữ 28-32.
+ Trình bày ngắn gọn và súc tích nội dung, nên trình bày dưới dạng hình ảnh, sơ đồ, nội dung chi tiết có thể tự diễn giải thêm (không đưa vào slide);
- Về nội dung thuyết trình: 
+ Tên đề tài, họ tên Sinh viên, họ tên Giảng viên hướng dẫn: 01 slide 
+ Lý do chọn đề tài (đặt vấn đề): 01 - 02 slide 
+ Phân tích thực trạng về vấn đề nghiên cứu (Tổng quan): 03-05 slide
+ Phương pháp NC: 1-2 slide
+ Dự kiến Kết quả: 5-7 slide
- Sinh viên hoàn thiện Đề cương và làm đề tài NCKH
4.2. Hoàn thiện đề tài và nộp quyển theo quy định cho Hội đồng Chấm KLTN. (Sinh viên không phải báo cáo Khóa luận tốt nghiệp).
- Khóa luận tốt nghiệp được đóng quyển, trình bày trong khoảng 30- 40 trang (không kể các trang phụ lục và tài liệu tham khảo) trên một mặt giấy khổ A4 (210.297 mm)
- Sử dụng phông chữ Times New Roman font Unicode cỡ chữ 13pt hoặc 14 pt; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ, giãn dòng đặt ở chế độ 1,5 dòng; lề trên 3,0cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, trên đầu phía mỗi trang giấy.
- Khóa luận tốt nghiệp đóng bìa mềm, được trình bày bố cục theo theo mẫu gửi kèm.
- Sinh viên phải chỉnh sửa quyển khóa luận theo yêu cầu của Hội đồng chấm. Nộp 01 quyển chính thức sau khi đã chỉnh sửa về phòng QLĐT và thư viện trường sau khi chấm khóa luận 07 ngày.
5. Đánh giá
 Đánh giá khoá luận theo thang điểm 10 (lẻ đến 0.25) sau đó được chuyển thành chữ theo quy định như sau:
                                              Loại đạt: A (8,5-10) – Giỏi
  B (7,0-8,4) – Khá
  C (5,5-6,9) – Trung bình
  D (4,0-5,4) – Trung bình yếu
Loại không đạt: F (Dưới 4,0) – Kém
6.      Phiếu chấm khoá luận tốt nghiệp
Chấm theo thang điểm 10 bao gồm:         
- Đầy đủ nội dung (2đ)
- Sự cần thiết của đề tài (2đ)
- Mục tiêu, pp nghiên cứu phù hợp(3đ)
- Kết quả, bàn luận phù hợp với mục tiêu và phương pháp nghiên cứu(3đ)
Nhà trường thông báo để các thầy cô cố vấn học tâp, thầy cô hướng dẫn và sinh viên thực hiện.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN XEM TẠI ĐÂY.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 03: Từ 19/08 đến 25/08/2019
Sáng thứ 2:
Ban Giám hiệu chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8
Đ/c Dung -HT đi công tác
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
Ngày 20-21/8: Đ/c Sơn -PHT đi họp tại Hà Nội
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
08h00: Làm việc với Đoàn thẩm định danh mục kỹ thuật - Sở Y tế
Thành phần: Đ/c Dung -HT, Đ/c Tống Hoa, Đ/c Duy và đại diện phòng khám
Địa điểm: Phòng họp 2
Chiều thứ 4:
19h00: Dự giờ học chuyên đề
Thành phần: Đ/c Dung -HT, Đ/c Sơn -PHT, Đ/c Len -Trưởng khoa KHCB
Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
8h000: Tổng kết lớp tập huấn HPET
TP: Đ/c Sơn, Hà, Hòa, Bảo
Địa điểm: Sở Y tế
Chiều thứ 6:
13h30: Làm việc đối tác Nhật Bản
TP: Đ/c Sơn, Hà, N. Anh, Yên
Địa điểm: Phòng giao ban
Sáng thứ 7:
Trực lãnh đạo: Đ/c Dung - Hiệu trưởng
Chiều thứ 7:
Chủ nhật: Trực ngày CN: Phòng Tổ chức HC + Phòng Thanh tra KT

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 648

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 152969

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12702663