02:55 ICT Thứ bảy, 20/10/2018

Trang chủ » Văn bản

Tên / Số / ký hiệu : 78/KH-CĐYT
Về việc / trích yếu

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp (Đối tượng: CĐ Điều dưỡng LTVHVL K3ABCD; CĐ Dược LTVHVLK1; CĐ Xét nghiệm LTVHVL K1

Ngày ban hành 05/10/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Phòng Quản lý đào tạo - NCKH
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt TS. Nguyễn Thị Thu Dung
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường CĐ Y tế Thái Bình
Tải về máy Đã xem : 73 | Đã tải: 5
Nội dung chi tiết
UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
---------------------
Số :   78/KH-CĐYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                      Thái Bình, ngày 05  tháng 10  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP
Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH K3ABCD;
CĐ Dược Liên thông VLVH K1AB; CĐ Xét nghiệm VLVH K1
 
 1. KẾ HOẠCH ÔN THI
I- CĐ Điều dưỡng liên thông VLVH K3ABCD
1. Thời gian:    - Ôn thi 29/10/2018 đến 18/11/2018 ( 03 tuần)
    - Thi TH ngày 24/11/2018 (Thứ bảy)
                       - Thi LT ngày 25/11/2018( Chủ nhật)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Thi 03 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài: 180 phút
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong bộ câu hỏi do Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng đã công bố.
+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: ( 10 điểm) trong đó:
 • Đánh giá năng lực thực hành trên người bệnh (7.0 điểm): Tác phong, trang phục, khả năng tư duy nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, thực hiện một  kỹ thuật chăm sóc và đánh giá kỹ năng giao tiếp, tư vấn GDSK cho người bệnh tại Bệnh viện
 • Đánh giá khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp, ra quyết định  qua bản lập KHCS người bệnh, tại trường (3.0 điểm).
+ Môn thi lý luận chính trị( yêu cầu đạt > 5 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài : 180 phút
- Nội dung ôn thi: Những kiến thức thuộc học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo ngành cao đẳng Điều dưỡng.
II- CĐ Dược Liên thông VLVH K1AB
1. Thời gian:    - Ôn thi 29/10/2018 đến 18/11/2018 ( 03 tuần)
    - Thi TH ngày 24/11/2018 (Thứ bảy)
                       - Thi LT ngày 25/11/2018( Chủ nhật)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Thi  3 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài: 180 phút
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong chương trình đào tạo Cao đẳng Dược: Dược lý, Bào chế, Dược liệu, Kiểm nghiệm, Quản lý Dược
+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: (10 điểm)
- Thực hiện 1 kỹ thuật trong các kỹ thuật Thực hành Bào chế, Hóa dược, Dược liệu, tại phòng thực hành khoa Dược nhà trường.
+ Môn Chính trị ( yêu cầu đạt >5 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài : 180 phút
- Nội dung ôn thi: Những kiến thức thuộc học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo ngành cao đẳng Dược.
III- CĐ Xét nghiệm VLVH K1
1. Thời gian:    - Ôn thi 29/10/2018 đến 18/11/2018 ( 03 tuần)
    - Thi TH ngày 24/11/2018 (Thứ bảy)
                       - Thi LT ngày 25/11/2018( Chủ nhật)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Thi  3 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài: 180 phút
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong chương trình đào tạo Cao đẳng Xét nghiệm: Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh-ký sinh trùng, Mô-Giải phẫu bệnh
+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: (10 điểm)
- Thực hiện 1 kỹ thuật trong các kỹ thuật về Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh-ký sinh trùng tại phòng thực hành nhà trường.
+ Môn Chính trị ( yêu cầu đạt >5 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài : 180 phút
- Nội dung ôn thi: Những kiến thức thuộc học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Xét nghiệm.
B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP
1. Thành lập hội đồng thi tốt nghiệp, các ban giúp việc và các tiểu ban.
2. Hội đồng thi Tốt nghiệp duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
          - Chuẩn bị: Giáo viên chủ nhiệm lớp và Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, phòng Quản lý đào tạo.
- Hoàn thành trước ngày 19 tháng 11 năm 2018.
3. Chuẩn bị nội dung cho thi lý thuyết và thi thực hành
          - Chuẩn bị: Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng.
- Nội dung lý thuyết hoàn thành trước ngày 19 tháng 11 năm 2018.
- Nội dung thực hành hoàn thành trước ngày 19 tháng 11 năm 2018.
4. Chuẩn bị phương tiện cho sinh viên, học sinh thi thực hành
          - Chuẩn bị:
          + Khoa Lâm sàng.
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 19 tháng 11 năm 2018.
5. Chuẩn bị phòng thi, các phương tiện phục vụ cho kỳ thi
          + Chuẩn bị: Phòng Tổ chức- hành chính- tổng hợp.
+ Thời gian hoàn thành: trước ngày 21 tháng 11 năm 2018.
 
C. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THI TỐT NGHIỆP

Ngày

 
Buổi
 
Nội dung Thành phần Địa điểm
16/11
2018
Thứ 6
Sáng - 8h00: Xét Sinh viên đủ điều kiện dự thi TN
 
- Chủ tịch HĐ
- Phòng Quản lý ĐT
- Phòng CTHSSV.
- Phòng họp
Chiều - 15h00:  SV lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VHVL K3ABCD, CĐ Dược LTVHVL K1, CĐ Xét nghiệm VHVL K1 nghe phổ biến Quy chế, bốc thăm khoa thi. - Ban thư ký - Phòng 1;2;4;5;8;9;10; E1.1; E1.2; E2.1; E2.2
21/11
2018
Thứ 4
Chiều - 15h00: Họp  hội đồng thi TN mở rộng.
-16h00: Thống nhất quy trình chấm thi thực hành các đối tượng
 
- Thành viên Hội đồng
- Các ban thư ký, coi thi, chấm thi, hậu cần  kỳ thi
- Ban giám hiệu, Trưởng các bộ phận
- Phòng họp T3
 
- 15h00:
+ Làm đề LT,CT
+ Dán danh sách phòng thi
+ Niêm phong phòng thi
- Ban đề
- Ban Thư ký
 
 
 
 
 
 
- Phòng họp T2
- Các phòng thi
 
 
 
22/11
2018
Thứ 5
Sáng
 
Thi Thực hành CĐ Điều dưỡng LTVHVL K3C
- 8h-11h00: Thi Thực hành, lập Kế hoạch chăm sóc trên người bệnh tại các khoa lâm sàng BV đa khoa.Tiền Hải
-10h30-11h: Ban thư kí nhận bài thi tại hội trường BV đa khoa Tiền Hải
Tổng số 59 HV thi tại 02 khoa Nội, Ngoại tại BV đa khoa Tiền Hải
 1. Khoa Ngoại
 2. Khoa Nội
 3. Khoa Nhi
Chiều Hỏi thi Lập kế hoạch chăm sóc
-13h30-16h30: Thi vấn đáp bệnh án tại trường.
-16h30-17h00: Ban thư kí nhận tổng hợp điểm tại phòng Quản lí đào tạo.
 
 
05 bàn thi:
 • 03 Bàn thi Nội
 • 01 bàn thi Ngoại
 • 01 bàn thi Nhi
 Hội trường BV
 
 
23/11
2018
Thứ 6
Sáng
 
Thi Thực hành CĐ Điều dưỡng LTVHVL K3D
- 8h-11h00: Thi Thực hành, lập Kế hoạch chăm sóc trên người bệnh tại các khoa lâm sàng BV đa khoa.Hưng Hà
-10h30-11h: Ban thư kí nhận bài thi tại hội trường BV đa khoa Hưng Hà
Tổng số 30 HV thi tại 02 khoa Nội, Ngoại tại BV đa khoa Tiền Hải
 1. Khoa Ngoại
 2. Khoa Nội
 3. Khoa Nhi
Chiều Hỏi thi Lập kế hoạch chăm sóc
-13h30-16h30: Thi vấn đáp bệnh án tại trường.
-16h30-17h00: Ban thư kí nhận tổng hợp điểm tại phòng Quản lí đào tạo.
 
 
03 bàn thi:
 • 01Bàn thi Nội
 • 01 bàn thi Ngoại
 • 01 bàn thi Nhi
 Hội trường BV
24/11
2018
Thứ 7
 
Sáng
 
Thi Thực hành CĐ Điều dưỡng LTVHVL K3AB
- 7h-10h30: Thi Thực hành, lập Kế hoạch chăm sóc trên người bệnh tại các khoa lâm sàng BV đa khoa.
-10h30-11h: Ban thư kí nhận bài thi tại Phòng QLĐT trường CĐYTB
 
 
 
Tổng số 147 HV thi tại 10 khoa BV đa khoa tỉnh
1. Ngoại Tổng hợp
2. Ngoại Ung bướu
3. Ngoại CTCH- Bỏng
4. Ngoại Tiết niệu
5. PTTK-Cột sống
6. Nội Thận Cơ Xương Khớp
7. Nội Tim mạch
8. Nội Tiêu hóa
9. Nội Thần kinh
10. Nội Hô Hấp
Thi Thực hành CĐ Dược Liên thông VHVL K1AB
-7h00-10h30: Thi thực hành tại các Phòng Thực hành Dược
-10h30-11h00: Ban thư ký nhận tổng  hợp  điểm tại phòng Quản lý đào tạo.
Tổng số 84 HV
Chia 3 bàn
 • Dược liệu
 • Bào chế
      - Hóa dược
- 03 Phòng thực hành Dược
Thi Thực hành CĐ Xét nghiệm Liên thông VHVL K1
-7h00-10h30: Thi thực hành tại các Phòng Thực hành Dược
-10h30-11h00: Ban thư ký nhận tổng  hợp  điểm tại phòng Quản lý đào tạo.
Tổng số 65 HV
Chia 3 bàn
 • Huyết học
 •  Hóa sinh
 •  Vi sinh-ký sinh trùng.
- 03 Phòng thực hành
  Chiều
 
Hỏi thi Lập kế hoạch chăm sóc CĐ Điều dưỡng LTVHVL K3AB
-13h30-16h30: Thi vấn đáp bệnh án tại trường.
-16h30-17h00: Ban thư kí nhận tổng hợp điểm tại phòng Quản lí đào tạo.
 
 
10 bàn tại các phòng  thực  hành điều dưỡng trường.
 
 
6 phòng THĐD chia 10 bàn
 
25/11
2018
Chủ nhật
 
Sáng
 
Thi Chính trị  
 
 
 
Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VHVL K3ABCD, CĐ Dược LTVHVL K1, CĐ Xét nghiệm VHVL K1
 
 
 
- Phòng 1;2;4;5;8;9;10; E1.1; E1.2; E2.1; E2.2
 
 
 

 • Phòng 1;2;4;5;8;9;10; E1.1; E1.2; E2.1; E2.2
-7h00: họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 7h30- 11h00: tổ chức thi CT theo hiệu lệnh
Chiều
 
Thi Lý thuyết chuyên môn
 

- 13h00 họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 13h30- 17h00 tổ chức thi LTCM theo hiệu lệnh
26/11
2018
Thứ 2
S-C
 
- Làm phách các đối tượng
- Làm đáp án chấm LT-CT
- Ban Thư ký
- Ban đề
- Trường Cao đẳng y tế Thái Bình
27/11
 2018 Thứ 3
S-C - Chấm môn Chính trị
- Chấm Lý thuyết chuyên môn.
Ban chấm - Phòng họp T3
28/11
2018 Thứ 4
S-C
 
Tổng hợp điểm Chấm thi CT-LTCM Ban TK  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/11     2018
Thứ 6
C -14h00: Họp hội đồng
-16h00: Công bố kết quả
 
- Thành viên Hội đồng
- Ban thư ký
27/12
2018
S-C Cấp giấy chứng nhận TN  
 
 
 
Phòng QLĐT
 
Nơi nhận:
- Phòng GDCN sở GD-ĐT;
- BGH, các phòng, khoa;
- Lưu: ĐT,VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký) 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thu Dung
 

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 12: Từ 15/10 đến 21/10/2018
Sáng thứ 2:
10h00: Hội nghị báo cáo Đề án tự chủ Trường CĐYTTB
- Thành phần: Đ/c Dung - HT, Đ/c Sơn - PHT, Đ/c Thưởng, Đ/c Kiên
- Địa điểm: HT 3.3 UBND tỉnh
Hội thảo Dự án HPET
- Thành phần: Đ/c Trọng - PHT, Đ/c Giang Hà, CN Tuấn Anh - ĐT, Bs.Duy
- Địa điểm: KS Vị Hoàng - 153 Nguyễn Du, Nam Định
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
7h30: Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh
- Thành phần: Đ/c Dung - HT
- Địa điểm: Trung tâm HN tỉnh

Chiều thứ 3:
14h00: HN gặp mặt nữ CB lãnh đạo, quản lý các cấp
- Thành phần: Đ/c Dung - HT
- Địa điểm: Hội LHPN tỉnh
14h00: HN phát động tháng cao điểm vì người nghèo
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: Hội trường B - TTHN tỉnh
Sáng thứ 4:
7h30: Khai giảng các lớp trung cấp Lý luận CT - HC khóa 57
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh

8h00: Hội đồng đánh giá Đề tài KH cấp tỉnh
- Thành phần: Đ/c Dung - HT
- Địa điểm: Sở KHCN
Chiều thứ 4:
13h30: Tập huấn chuyên môn
+ Nội dung:
- Dạy học bằng Case Study
- Các báo cáo viên báo cáo.
- Lấy ý kiến Hội thi GVG, HS-SV Giỏi
+ Thành phần: BGH, QLĐT, CT-HSSV, BC viên, GV không có giờ.
+ Địa điểm: Phòng họp 1
Sáng thứ 5:
7h45: Dự buổi nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Thành phần: Toàn thể cơ quan; đại diện mỗi lớp một nữ sinh
Địa điểm: Phòng họp 1
Chiều thứ 5:
13h30: HN sơ kết công tác Y tế quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: Sở Y tế
Sáng thứ 6:
7h30: Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT
- Địa điểm: TT Thông tin công tác TG
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Chiều thứ 7:
Chủ nhật: Đồng chí Hiệu trưởng dự Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 (từ 21/11 - 20/10/2018)
Trực ngày CN: Phòng Tổ chức HC + Phòng Quản lý Đào tạo

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58


Hôm nayHôm nay : 543

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 112574

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10635054