20:02 ICT Thứ sáu, 07/08/2020

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên
 

Liên kết website

Trang chủ » Tin Tức » Công tác HSSV » Công tác Đảng

Thông báo giới thiệu HSSV học lớp BD nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đợt II/2016

Thứ năm - 09/06/2016 10:39
KN Đảng

KN Đảng

Chi bộ Công tác học sinh, sinh viên triển khai bình xét, giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đợt II năm 2016 cho học sinh, sinh viên như sau:ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐYT THÁI BÌNH
CHI BỘ CÔNG TÁC HSSV

*
Số: 02 - CV/CBCTHSSV

“Về việc bình xét, giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đợt II năm 2016
cho học sinh, sinh viên”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

Thái Bình, ngày 08 tháng 6  năm 2016
 
                             Kính gửi:      - Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập
                                                 - Các lớp học sinh, sinh viên

 
   Thực hiện chương trình công tác của Chi bộ Công tác học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình năm 2016;
   Căn cứ Hướng dẫn số 13 - HD/ĐUCĐY ngày 26/5/2016 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình về tiêu chuẩn phát triển đảng viên trong viên chức lao động và học sinh, sinh viên;
   Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.
   Chi bộ Công tác học sinh, sinh viên triển khai bình xét, giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đợt II năm 2016 cho học sinh, sinh viên như sau:
1. Đối tượng:
   - Toàn thể học sinh, sinh viên hệ tập trung chính quy đang học tập tại trường có đủ các tiêu chuẩn theo quy định được bình xét giới thiệu vào danh sách học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đợt II năm 2016.
   - Số lượng học sinh, sinh viên mỗi lớp được giới thiệu theo tỷ lệ sau:
     + Lớp đạt danh hiệu lớp Xuất sắc trong học kỳ I năm học 2015 - 2016 được giới thiệu tối đa 10% so với tổng sĩ số học sinh, sinh viên trong lớp.
     + Lớp đạt danh hiệu lớp Tiên tiến trong học kỳ I năm học 2015 - 2016 được giới thiệu tối đa 7% so với tổng sĩ số học sinh, sinh viên trong lớp.
     + Lớp xếp loại Đạt trong học kỳ I năm học 2015 - 2016 được giới thiệu tối đa 5% so với tổng sĩ số học sinh, sinh viên trong lớp.
     + Lớp xếp loại Yếu trong học kỳ I năm học 2015 - 2016 không được giới thiệu học sinh, sinh viên trong lớp học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đợt II năm 2016. 
2. Tiêu chuẩn:
2.1. Tiêu chuẩn học lớp nhận thức về Đảng:
* Tiêu chuẩn chung:
   - Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).
   - Có nguyện vọng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
   - Lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường.
   - Phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.
   - Tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của lớp, trường và là đoàn viên xuất sắc, được tập thể tín nhiệm.
* Về học tập, rèn luyện:
   - Học sinh, sinh viên học tại trường ít nhất 12 tháng tính đến thời điểm xét và có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên, không phải thi lại, học lại.
   - Xếp loại rèn luyện học kỳ và năm học đạt loại Tốt trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn xét kết nạp Đảng:
* Tiêu chuẩn chung:
   - Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).
   - Có chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.
   - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên.
   - Tự nguyện xin vào Đảng.
   - Tự khai lí lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, lí lịch được cấp ủy thẩm tra, xác minh làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị của bản thân và người thân đủ điều kiện kết nạp theo quy định của Đảng.
   - Phải được tổ chức Đoàn Thanh niên (BCH Đoàn trường) và một đảng viên chính thức cùng tham gia công tác, học tập ít nhất một năm tín nhiệm giới thiệu kết nạp. Sinh viên ngoài tuổi đoàn phải được hai đảng viên chính thức cùng tham gia công tác, học tập ít nhất một năm tín nhiệm giới thiệu kết nạp.
   - Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
     + Có nhận thức và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
     + Có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
     + Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tín nhiệm. 
     + Gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác.
     + Chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
     + Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, khoa, trường của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
* Về học tập, rèn luyện:
* Đối với học sinh hệ trung cấp:
   + Học sinh đang học tại trường ít nhất 18 tháng tính đến thời điểm xét, có kết quả học tập 2 học kỳ gần nhất đạt loại Giỏi trở lên và không phải thi lại, học lại.
   + Xếp loại rèn luyện các học kỳ tính đến thời điểm xét đạt loại Tốt trở lên
   + Có thành tích nổi bật tham gia các hoạt động phong trào được nhà trường hoặc tổ chức đoàn thể cơ sở khen thưởng.
* Đối với sinh viên hệ cao đẳng:
   + Sinh viên đang học tại trường ít nhất 24 tháng tính đến thời điểm xét, có kết quả học tập 2 học kỳ gần nhất đạt loại Giỏi trở lên và không phải thi lại, học lại.
   + Xếp loại rèn luyện các học kỳ tính đến thời điểm xét đạt loại Tốt trở lên
   + Có thành tích nổi bật tham gia các hoạt động phong trào được nhà trường hoặc tổ chức đoàn thể cơ sở khen thưởng.
3. Tổ chức thực hiện:
   3.1. Các lớp học sinh, sinh viên trong toàn trường căn cứ các công văn hướng dẫn này để lựa chọn đối tượng học sinh, sinh viên tiêu biểu đủ tiêu chuẩn giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đề nghị kết nạp Đảng đợt II năm 2016.
   3.2. Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, ban cán sự lớp tổ chức họp lớp phổ biến, hướng dẫn, giám sát lớp mình phụ trách thực hiện tốt theo đúng kế hoạch.
   3.3. Các lớp lập danh sách giới thiệu học sinh, sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đề nghị kết nạp Đảng đợt II năm 2016 (theo mẫu) nộp về chi bộ (đ/c Nguyễn Công Phát, phòng Công tác HSSV - ĐT: 0915.666.386) trước ngày 16/6/2016.
   Trong quá trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc, các giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và ban cán sự lớp phản ánh kịp thời để chi bộ Công tác HSSV hướng dẫn thực hiện đầy đủ./.
 
 
Nơi nhận:
- ĐU, Ban Giám hiệu (b/c);
- Các phòng, khoa, BCH Đoàn trường (p/h);
- Như trên (t/h);
- Lưu.
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
 
Phạm Anh Tuấn


Mẫu danh sách đăng ký các lớp tải về tại đây   Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Video

Lịch công tác

Tuần 53: Từ 03/08 đến 09/08/2020
Sáng thứ 2:
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
7h30: Họp Đảng ủy
9h00: Họp Giao ban chủ chốt

Địa điểm: Phòng họp 2
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
Từ ngày 5-7/8: Đ/c Dung - Hiệu trưởng đi họp giám sát của Quốc hội
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Trực lãnh đạo ngày T7: Đ/c Sơn - PHT
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 8574

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80248

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16064606