08:38 ICT Thứ hai, 21/01/2019

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên
 

Liên kết website

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Thông báo Hoãn thi tốt nghiệp đối tượng Trung cấp Dược VHVLK4, Y sỹ đa khoa K46 thi lại, Trung cấp Dược K6 thi lại

Thứ tư - 13/12/2017 11:53
    Facebook Twitter Google+
Thông báo Hoãn thi tốt nghiệp đối tượng Trung cấp Dược VHVLK4, Y sỹ đa khoa K46 thi lại, Trung cấp Dược K6 thi lại. Giáo viên chủ nhiệm thông báo các em học sinh thực hiện theo kế hoạch mới.
Các bạn học sinh đối tượng Trung cấp Dược VHVLK4, Y sỹ đa khoa K46 thi lại, Trung cấp Dược K6 thi lại theo dõi kế hoạch thi tốt nghiệp dưới đây:

A. KẾ HOẠCH ÔN THI
I.  Trung cấp Dược VHVL K4 (33 HS)
1. Thời gian:    - Ôn thi 20/11/2017 đến 31/12/2017 ( 06 tuần)
              - Thi LT, CT ngày 05/01/2018 (Thứ sáu)
                         - Thi TH ngày 06/01/2018 ( Thứ bảy)
2. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Thi 03 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thời gian làm bài: 150 phút.
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong chương trình đào tạo Trung cấp Dược:  Bào chế Dược, Hóa Dược, Dược liệu, Quản lý Dược, Kiểm nghiệm, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Marketting Dược.
+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: (10 điểm)
- Thực hiện 01 kỹ thuật trong các kỹ thuật Thực hành Bào chế, Hóa dược, Dược liệu tại phòng thực hành khoa Dược nhà trường.
+ Môn Chính trị: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thời gian làm bài : 150 phút.
- Nội dung kiến thức trong chương trình đào tạo Trung cấp.
B. KẾ HOẠCH ÔN THI LẠI
I. Y sỹ đa khoa K46:
1. Bao gồm 06 học sinh trong đó:
 - 01 HS thi lại môn Lý thuyết chuyên môn tổng hợp.
 - 05 HS thi lại môn Lý thuyết chuyên môn tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp và môn Chính trị.
2. Thời gian:  - Thi LT, CT ngày 05/01/2018 (Thứ sáu)
                       - Thi TH ngày 06/01/2018 ( Thứ bảy)
3. Môn thi, hình thức và nội dung thi:  Thi  3 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống cải tiến
- Thời gian làm bài: 150 phút
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong chương trình đào tạo: Bệnh học Nội, Ngoại, Nhi, Truyền nhiễm, Tổ chức quản lý Y tế, TTGDSK.
 
 
 
+ Môn Thực hành nghề nghiệp: (10 điểm) trong đó:
- Đánh giá năng lực thực hành trên người bệnh (7.0 điểm): Khả năng thăm khám, phát hiện triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, và thực hiện một kỹ thuật điều dưỡng cơ bản nếu có trên người bệnh
- Đánh giá khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp, ra quyết định trên bệnh án, tại trường (3.0 điểm).
+ Môn Chính trị: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian làm bài : 150 phút
- Nội dung kiến thức trong chương trình đào tạo Trung cấp
II. Trung cấp Dược K6
1. Bao gồm 09 học sinh trong đó:
- 03 SV thi lại môn Thực hành nghề nghiệp
- 06 SV thi lại môn Lý thuyết chuyên môn tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp và môn Chính trị.
2. Thời gian:     - Thi LT, CT ngày 05/01/2018 (Thứ sáu)
                         - Thi TH ngày 06/01/2018 ( Thứ bảy)
3. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Thi 03 môn
+ Môn thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thời gian làm bài: 150 phút.
- Nội dung ôn thi: Tổng hợp kiến thức các môn cơ sở và chuyên môn trong chương trình đào tạo Trung cấp Dược:  Bào chế Dược, Hóa Dược, Dược liệu, Quản lý Dược, Kiểm nghiệm, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Marketting Dược.
+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: (10 điểm)
- Thực hiện 01 kỹ thuật trong các kỹ thuật Thực hành Bào chế, Hóa dược, Dược liệu tại phòng thực hành khoa Dược nhà trường.
+ Môn Chính trị: (10 điểm)
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thời gian làm bài : 150 phút.
- Nội dung kiến thức trong chương trình đào tạo Trung cấp.
 
C. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP
1. Thành lập hội đồng thi tốt nghiệp, các ban giúp việc và các tiểu ban.
2. Hội đồng thi Tốt nghiệp duyệt danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
          - Chuẩn bị: Giáo viên chủ nhiệm lớp và Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, phòng Quản lý đào tạo.
- Hoàn thành trước ngày 03 tháng 01 năm 2018
3. Chuẩn bị nội dung cho thi lý thuyết và thi thực hành
          - Chuẩn bị: Phòng thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng và khoa Dược.
- Nội dung lý thuyết hoàn thành trước ngày 17 tháng 12 năm 2017.
- Nội dung thực hành hoàn thành trước ngày 03 tháng 01 năm 2018.
4. Chuẩn bị phương tiện cho sinh viên, học sinh thi thực hành
          - Chuẩn bị:
          + Khoa Lâm sàng.
+ Khoa Dược chuẩn bị phương tiện thi thực hành.
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 03 tháng 01 năm 2018.
5. Chuẩn bị phòng thi, các phương tiện phục vụ cho kỳ thi
          + Chuẩn bị: Phòng Tổ chức- hành chính- tổng hợp.
+ Thời gian hoàn thành: trước ngày 04 tháng 01 năm 2017.
 
C. KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP
 

Ngày

 
Buổi
 
Nội dung Thành phần Địa điểm
19/12
2017
Thứ 3
Sáng - 8h00: Xét HS Sinh viên đủ điều kiện dự thi TN
 
- Chủ tịch HĐ
- Phòng Quản lý ĐT
- Phòng CTHSSV.
- Phòng họp
23/12
2017
Thứ 7
Chiều - 15h00:  HSSV lớp TC Dược VHVL K4, Y sỹ K46, TC Dược K6  nghe phổ biến Quy chế, bốc thăm khoa thi. - Ban thư ký - Phòng E2.1
04/01
2018
Thứ 5
Chiều - 15h00: Họp  hội đồng thi TN mở rộng.
-16h00: Thống nhất quy trình chấm thi thực hành các đối tượng
 
- Thành viên Hội đồng
- Các ban thư ký, coi thi, chấm thi, hậu cần  kỳ thi
- Ban giám hiệu, Trưởng các bộ phận
- Phòng họp T3
 
- 15h00:
+ Làm đề LT,CT
+ Dán danh sách phòng thi
+ Niêm phong phòng thi
- Ban đề
- Ban Thư ký
 
 
 
 
 
 
- Phòng họp T2
- Các phòng thi
 
 
 
05/01
2018
Thứ 6
 
Sáng
 
Thi Chính trị lớp TC Dược VHVL K4, Y sỹ K46, TC Dược K6  
 
 
 
 
 
Ban coi thi và thí sinh lớp TC Dược VHVL K4, Y sỹ K46, TC Dược K6
 
 
 
- Phòng học 10
 
 
 
 
 
 

- Phòng học 10
-7h00: họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 7h30- 11h00: tổ chức thi CT theo hiệu lệnh
Chiều
 
Thi Lý thuyết chuyên môn lớp TC Dược VHVL K4, Y sỹ K46, TC Dược K6
 

- 13h00 họp ban coi thi, bốc thăm phòng thi
- 13h30- 17h00 tổ chức thi LTCM theo hiệu lệnh
06/01
2018
Thứ 7
 
 
Sáng
 
Thi Thực hành TC Dược VHVL K4 và TC Dược K6
-7h00-10h30: Thi thực hành tại các Phòng Thực hành Dược
-10h30-11h00: Ban thư ký nhận tổng  hợp  điểm tại phòng Quản lý đào tạo.
 
 
Tổng số 41 HS
Chia 3 bàn
-   Dược liệu
-   Bào chế
      - Hóa dược
- 03 Phòng thực hành Dược
Thi Thực hành Y sỹ K46
- 7h-10h30: Thi Thực hành, làm BA trên người bệnh tại các khoa lâm sàng BV đa khoa.
-10h30-11h: Ban thư kí nhận bài thi tại hội trường khoa Nội A-BVĐK
 
 
 
Tổng số 05 HS thi tại 02 khoa BV đa khoa tỉnh
1.Ngoại Tổng hợp
2. Nội Tim Mạch
 
Chiều Hỏi thi bệnh án Y sỹ K46
-13h30-16h30: Thi vấn đáp bệnh án tại trường.
-16h30-17h00: Ban thư kí nhận tổng hợp điểm tại phòng Quản lí đào tạo.
 
 
- 02 bàn tại các phòng thực hành điều dưỡng trường.
 
 
- 01 phòng THĐD chia 02 bàn
08/01
2018
Thứ 2
S-C
 
- Làm phách các đối tượng
- Làm đáp án chấm LT-CT
- Ban Thư ký
- Ban đề
- Trường Cao đẳng y tế Thái Bình
09/01
 2018
Thứ 3
S-C - Chấm chính trị các đối tượng
- Chấm LTCM đối tượng TC Dược VHVL K4, Y sỹ K46, Dược K6
Ban chấm - Phòng họp T3
10/01
2018
Thứ 4
S-C
 
Tổng hợp điểm Chấm thi CT-LTCM Ban TK  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/01        2018
Thứ 7
C -14h00: Họp hội đồng
-16h00: Công bố kết quả
 
- Thành viên Hội đồng
- Ban thư ký
22/01
2018
S-C Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời cho các đối tượng Phòng QLĐT
Dự kiến 05/02-12/02
2018
S-C Trao bằng tốt nghiệp Phòng QLĐT
 
Nơi nhận:
- Phòng GDCN sở GD-ĐT;
- BGH, các phòng, khoa;
- Lưu: ĐT,VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
TS. Phạm Quang Hoà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 26: Từ 21/01 đến 27/01/2019
Sáng thứ 2:
Đ/c HT đi công tác Hà Nội
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
8h00: Họp Đảng ủy
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
9h00: Làm việc với Tổ chức PC Lao và Bệnh phổi TG
- Thành phần: Đ/c Dung - HT
- Địa điểm: UBND tỉnh
10h00: Làm việc với Tổ chức PC Lao và Bệnh phổi TG
- Thành phần: BGH, Bộ môn YTCC, Ths. Giang Hà, Ths. Kiên
- Địa điểm: Phòng GB tầng 2 
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
7h00: Tổng kết công tác năm 2018, triển khai NV năm 2019- HNVCLĐ
- Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động
- Địa điểm: Hội trường lớn.
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 84

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 80


Hôm nayHôm nay : 2199

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80463

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11265912